Fysiikan piirto Widget: Uusia ominaisuuksia (voimakuviot, magneettikentät…)


Fysiikan piirtosovelluksen uusi päivitys on testattavana (nspire.fi/widget). Sovellukseen on lisätty seuraavia ominaisuuksia:

  • Vektori, jonka suunta ja pituus on hiirellä helposti suunnattavissa tiettyihin kulmiin ja pituuksiin. Tämä mahdollistaa mm. vastavoimien piirtämisen yhtä pitkinä ja vastakkaissuuntaisina.
  • Vektorien komponentit automaattisesti tai käyttäjän piirtämänä.
  • Vektorin nimi merkitään vektorimerkillä ja tunnuksen jälkeiset merkit merkitään alaindekstiin.
  • Vektorin voi nimetä myös tunnusta laajemmin = merkin jälkeen, joista koostetaan vasempaan reunaan listaus.
  • Voimakuvioissa tyypillisesti tarvittavia objekteja: erilaisia jousia, heiluri, kalteva taso…
  • Sähkökentät ja magneettikentät
  • Pistevaraukset ja levyvaraukset

Kuten aiemmin, objekteja voi nimetä näppäimistöltä objektin ollessa valittu.  Kaikki objektit voi monistaa painamalla ENTER, peilata painamalla TAB ja poistaa painamalla ESC. Uutena toimintona useille objekteille on lisätty tyylivaihtoehtoja, joiden välillä voi liikkua painamalla nuolia. Esimerkiksi jousen kokoa voi muokata valitsemalla jousen ja painamalla nuolinäppäimiä.

Katso video: https://youtu.be/bUVR9DzLjWo  (Video versiosta päivän 19.3. Uudempi versio jo ladattavissa)

 

Posted in Yleinen.