Pikanäppäimet ja tekstivastineet

Pikanäppäimiä

Windows Mac 
Matikkaruutu ctrl M  cmd M 
Kemiaruutu  ctrl E  cmd E
Siirtyminen sivujen välillä ctrl nuoli oikea/vasen  cmd nuoli oikea/vasen 
Tallennetut arvot -lista (var) ctrl L cmd L 
Kopio (Copy) ctrl C   cmd C
Liitä ctrl V   cmd V
Leikkaa ctrl X   cmd X 
Kumoa virhe   ctrl Z   cmd Z
Uusi sivu (Insert) ctrl I  cmd I
Tallenna (Save) ctrl S  cmd S
Avaa (Open) ctrl O  cmd O 
Tulosta (Print) ctrl P  cmd P
Näytön kuvakaappaus  ctrl J  cmd J 
Kahden sivun yhdistäminen/purkaminen  crtl 4 / 6  cmd 4 / 6 
Eksponentti shift ^  shift ^ jokin näppäin (ABITTI shift ^ väli)
Murtoluku   cmd – 
 | alt gr < alt 7 
> shif <  shift < 
≤    alt < 
  alt shift < 
  alt = 
  alt shift =
[ ] alt gr 8 9 alt 8 9
{} alt gr 7 0 alt shift 8 9
π   alt p
Ω   alt W
ß   alt S
  alt .
° ctrl *  shift § / cmd *
  alt shit D

 

Merkintöjen tekstivastaavuudet

Neliöjuuri sqrt()
Yleinen juuri root(luku, aste) 
Logaritmi log(luku, kanta) 
Itseisarvo  abs() 
Neperin luku @e 
Pii pi 
Imaginaariyksikkö @i 
Yksikönmuunnosnuoli ▶ @>
Radiaani  @r 
Aste  @d 
Ääretön infinity
sin-1 , cos-1, tan-1 arcsin, arccos, arctan
Tallennusnuoli →  =:
 ≤, ≥, ≠ <=,>= , /=