Vinkkejä TI-Nspiren käyttöön Abittikokeissa

Kokeeseen mukaan

  • Tietokone
  • Tietokoneen laturi
  • Langallinen hiiri on suositeltava
  • Tarvittavat sovittimet, esimerkiksi verkkojohdon sovitin tai USB-C/USB-sovitin

Tutustu ensin TI-Nspire:n peruskäyttöön

Näissä ohjeissa on listattu vain Abittiin liittyviä erityispiirteitä. Tutustu TI-Nspiren käyttöön ensin yleisohjeiden avulla.

nspire.fi/opi

Eksponentin syöttäminen Abitissa

Eksponentti syötetään Abitissa painamalla kahdesti SHIFT ^^. Voit syöttää eksponentin vasta sille varatun laatikon tultua näkyviin. Windows -tyylisesti syötetty eksponentti tuottaa yläindeksimerkinnän, joka näyttää normaalia eksponenttia pienemmältä ja ei toimi laskuissa. Huomaa, että näppäimistö voi toimia hieman eritavoin myös erikoismerkkien, kuten € merkin kanssa.

Valmiin ratkaisun palauttaminen kuvakaappauksena

Huomaa, että voit helpottaa liikkumista useiden ohjelmien välillä painamalla pikanäppäinyhdistelmää ALT + TAB

Tiedoston tallentaminen

TI-Nspiressä tehtävät tiedostot on tallennettava säännöllisin väliajoin Työpöydälle. Vain Työpöydälle tallennetut tiedostot varmuuskopioidaan koetilan palvelimelle. Mikäli tiedosto on erityisen tärkeä, kannattaa välillä tallentaa kokonaan uudella nimellä (esim ratkaisut1, ratkaisut2..), koska yksittäinen tiedosto voi vahingoittua käyttäjän tekemän virheen tai teknisen ongelman seurauksena.

TI-Nspire -liitetiedoston avaaminen

Kokeen aineistossa olevat tiedostot tallentuvat Abitin työpöydälle. Voit avata tiedoston TI-Nspire:n Avaa-toiminnolla.

Tehtävän lähtötietojen kopioiminen Nspireen

Mikäli tehtävässä on paljon lähtötietoja, voi Abitin kuvakaapparia hyödyntää myös toiseen suuntaan. Tällöin vältytään ikkunoiden välillä liikkumiselta. Kuvakaapparilla otetun kuvan voi liittää Nspiressä Muistiinpanot -sovellukseen tai kysymyksessä olevaa kuvaa voi hyödyntää Geometriasovelluksessa oppilaan piirroksen taustakuvana. 

Ennen kokeen päättämistä

Ennen painikkeen "Päätä koe" painamista on syytä varmistaa, että kaikkiin tehtäviin liittyvät ratkaisut näkyvät vastauslomakkeessa. Mikäli et näe tekemiäsi kuvakaappauksia, pyydä apua.