Abittiohje (1/6): Koekysymysten luominen Nspiressä

Aloitussivu – Osa: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6

  • Luodaan TI-Nspire -tiedosto, joka tallennetaan esimerkiksi nimellä ”FY1_Koekysymykset”
  • Lisätään jokaista kysymystä kohti uusi tehtävä (Lisää > Tehtävä).
  • Lisätään jokaiseen tehtävään Muistiinpanot -sovellus, joka pitää sisällään koekysymykset.
  • Lisätään tehtävän sisälle tarvittessa taulukoita, kuvia, simulaatioita tai rakennekaavojen/virtapiirien piirtosovellus.

<- Edellinen   Seuraava ->