Aloitusohjeet organisaation pääkäyttäjille

TI-Nspire -lisenssien toimintaperiaate uudistui 2023 alussa (6.0 versio), jolloin siirryttiin tietokoneelle tallennettavista lisensseistä käyttäjätunnuskirjautumiseen mahdollistaen käytön eri tietokoneilla.

Kirjautuminen on mahdollista Google/M365 suorakirjautumista käyttäen tai erikseen luotavien sähköposti&salasana -tunnusten avulla.

Uutta 12/2023:
– Lisätty mahdollisuus M365 suorakirjautumiseen aiemman Google-suorakirjautumisen lisäksi. Toimii vastaavasti kuin aiempi Google-suorakirjautuminen.
– Lisätty kirjautumissivulle https://edtech.ti.com/ lisenssinäkymä, josta käyttäjä näkee mitä lisenssejä tunnukseen liitetty ja milloin on niiden päättymispäivä.

Monen käyttäjän organisaatiolisenssi (Student Software Multi user 1-year / 3-year Subscription) -käyttöönotto

Ohjeet Google/M365-kirjautumista käyttäville organisaatioille:

Lue lisää

Ohjeet organisaatioille ilman Google/M365-kirjautumista:

Lue lisää

Kysymyksiä

Miten saan lisättyä muita jäseniä pääkäyttäjäksi?

Lue lisää

Käyttäjien määrä kasvaa aiemmin tilatusta. Miten uudet lisenssit saadaan kohdistettua samalle ryhmälle? Miten ryhmään saa lisättyä käyttäjiä?

Lue lisää

Laajempi ohjekirja

Tarkempia ohjeita voit lukea tästä ohjekirjasta (pdf).