Kokeen tiedot Maksimipistemäärä:

Hylätyn raja prosentteina:

Arvosanaan 10 sallittu virhepisteiden määrä:

Oppilaan pisteet