5.3 version uusi ominaisuus Testitila

Viimeisimmässä 5.3 päivityksessä ohjelmistoon on lisätty Windows -käyttäjille uusi Testitila -ominaisuus koetilanteita ja testejä varten. Testitilan avulla voidaan vaikeuttaa opiskelijan siirtymistä muihin ohjelmiin ja tiedostoihin testin aikana. Testitila soveltuu koetilanteisiin, jossa koe suoritetaan paperille, mutta tietokonetta käytetään apuvälineenä vaikkapa laskimen roolissa. Suomessa tämä voisi olla hyödyllinen esimerkiksi uusintakokeissa, joissa yksittäiselle opiskelijalle voidaan järjestää paperikoe ilman Abittia.

Testitila mahdollistaa myös ohjelmiston ominaisuuksien rajaamisen koetilanteessa testattavien taitojen mukaan. Merkittävimpänä rajauksena on CAS-toimintojen rajaus kokonaan pois käytöstä. Valitsemalla Tarkka aritmetiikka voidaan kuitenkin sallia neliöjuurien ja piitä sisältävien lausekkeiden sievennykset. Opettaja kertoo halutut rajaukset opiskelijoille testikoodin avulla. Testikoodin mukana välittyy myös tieto oletuskulmayksiköstä.

Opettajan ohjelma

Opettaja määrittää testikoodin haluttujen rajausten mukaisesti. Tämä tapahtuu menemällä kuvan mukaiseen kohtaan ja rastimalla halutut asetukset.

Kuva opettajan ohjelmistosta.

Testitilan koodi muodostuu valittujen rajoitusten mukaisesti 0000-0000 tarkoittaa rajoittamatonta tilaa, jossa kulmayksikkö on oletuksena aste.

Opiskelijan ohjelma

Oppilas siirtyy Testitilaan kuvan mukaisesta kohdasta syöttämällä opettajan määrittämän Testikoodin. Testikoodin mukaiset rajoitukset tulevat voimaan. Näytön yläreuna muuttuu vihreäksi. Vasemmasta reunasta voi tarkistaa, että opiskelija on syöttänyt annetun Testikoodin. Oikeassa reunassa näkyy lisäksi voimassa oleva CAS-tila. Mikäli opiskelija onnistuu kuitenkin siirtymään kokeen aikana muihin ohjelmiin, vihreä väri muuttuu punaiseksi. Info-kohdasta näkyy ohjelman ulkopuolinen aika.

Testitilaan siirrytään kuvan kohdasta opiskelijan ohjelmistossa.

Kuvan testikoodi sallii kaikki toiminnot ja oletuskulma on Aste.

Kuvan tilanteessa CAS-tilaksi on valittu Tarkka aritmetiikka. Se sallii juurilausekkeiden esityksen tarkassa muodossa. Jos CAS estetään kokonaan, kyseisistä lausekkeista saadaan vain likiarvot.

Punainen kertoo opiskelijan poistuneen Nspirestä kokeen aikana. Poistumisen keston voidaan tarkistaa raportista. Epäselvissä tapauksissa raportin voi tallentaa muistiin kokeen lopuksi.

Koulutus opettajille – Python ohjelmointia TI-Nspirellä to 20.5. klo 17-19

TI-Nspire 5.2 -versio sisältää mahdollisuuden Python -ohjelmointiin. Koulutuksessa tutustutaan Python -ohjelmointiin matematiikan opettajan ja uuden lukion opetussuunnitelman näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan lyhyesti myös muihin TI-Nspiressä oleviin ohjelmointivaihtoehtoihin ja niiden eroavaisuuksiin. Osallistujilta ei odoteta aiempaa ohjelmointikokemusta.

Koulutus järjestetään etänä.

Tallenne koulutuksesta löytyy täältä: https://youtu.be/g3IaHKbhUAw

TI-Nspire Widget 4.2 päivityksen uudet ominaisuudet

 • Lisätty vapaapiirto (Katso video https://youtu.be/-81dAHxzQws)
 • Mahdollistettu vapaapiirron suhteellinen muokkaaminen: siirtäminen, kääntäminen, peilaus, venytys
 • Lisätty janojen ja bezier-käyrien automaattinen tunnistus hiiren kuviosta. Mahdollisesti muita automaattisesti tunnistettavia kuvioita tulossa myöhemmin.
 • Lisätty janalle ja bezier-käyrälle mahdollisuus muokata alku-, loppu- ja keskipisteen merkkiä. Lisätty sama vapaapiirrolle keskipistettä lukuunottamatta
 • Asetettu pisteen, janan ja bezier-käyrän nimi liikuteltavaksi
 • Lisätty johdinsilmukka (esim. induktioilmiöön liittyvät piirrokset)
 • Lisätty aaltoon mahdollisuus muokata alkuvaihetta ja aallonpituutta (esim. ohuen kalvon interferenssi).
 • Parannettu seisovan aaltoliikkeen piirtotyökaluja uusilla väreillä ja tasaisemmalla sinikäyrällä
 • Asetettu taustaruudukko muistiin jääväksi ominaisuudeksi
 • Lisätty automaattinen ala- ja yläindeksi 0 tiettyjen merkkien jälkeen (Esim R₀, α₀)
 • Lisätty pisteelle ulkoasuvaihtoehdoksi rasti, mahdollistettu värin muokkaaminen.
 • Korjattu 3d-varjostuksen värisävyjä
 • Lisätty iPad -sovellukselle käytön mahdollistavat näytä näppäimistö, esc, enter ja tab painikkeet
 • Automatisoitu toimintojen rajaus maan ja mahdollisen Abitti-ympäristön erojen vuoksi (Taittuminen ja Kaksoisrako Suomessa merkitty * merkillä ja Abitissa estetty)
 • Rajattu osa toiminnoista pois, mikäli sovellusta käytetään numeerisessa ohjelmistoversiossa
 • Lisätty käännökset aiemman suomen ja ruotsin lisäksi seuraaville kielille: German, Danish, French, Portuguese ja Dutch
 • Lisätty maakohtaisia eroja objektien ulkoasuun

TI-Nspire & Python

Päivitys 5.2 sisältää mahdollisuuden Python ohjelmointiin. Pythonin perusteiden lisäksi voit hyödyntää Nspiressä piirrettyjen funktioiden, vakioiden tai kuvaajien lausekkeita. Näin voit hyödyntää symbolista laskentaa. Vastaavasti voit tallentaa Pythonilla vaikkapa listoja, joista voi piirtää kuvaajia Data&Tilastot -sovellukseen.

Esimerkkejä Pythonin käytöstä löydät sivulta nspire.fi/python.

TI-Nspire Widget 4.0 päivityksen uudet ominaisuudet

TI-Nspire Widgetit ovat päivittyneet versioon 4.0. Uudet versiot sisältävät esimerkiksi nopean tavan pitkien hiiliketjujen piirtämiseen. Tätä varten on erikseen toiminto viivakaava ja sidoskaava. Uudessa versiossa on erityisesti kehitetty ulkoasun muokkaamista. Voit esimerkiksi valita värejä uudesta väripaletista, muokata viivojen tyylejä ja tekstin fontteja. Katso esimerkki videolta tästä.

TI-Nspire Widget 3.20 päivityksen uudet ominaisuudet

Objektien monivalinta

Objektien monivalinnan/alueen kopiointi (ENTER),  peilaus pysty/vaakasuunnassa (TAB), poistaminen (DEL/ESC) ja siirto

Oikean ja vasemman käden sääntöä kuvaavat käden kuvat eri suunnista

Uusia kenttämalleja

Kenttä johtimen ympärillä, kenttä pistemäisen varauksen ympärillä, sauvamagneetin kenttä ja mahdollisuus säätää kentän tiheyttä

Lukuvälin merkintä

Lukuvälin merkitsemiseen lisätty avointa ja suljettua kuvaavat merkinnät objektin yhteyteen. Samaa voi hyödyntää kulkukaavioissa ja lukusuoralla.

Puukaavio todennäköisyyslaskentaan

Tekstin kirjoittaminen

Lisätty tekstivastineita erikoismerkeille. Koko lista alla. Lisäksi poistettu * merkin muuttuminen kertomerkiksi kemiassa, jotta * merkkiä voi käyttää kiraliakeskusten merkitsemiseen.

Kevään Webinaari -koulutukset

Kevään perutut opettajien T3 -koulutukset korvataan webinaareilla, joiden aiheet on valittu opettajien toiveiden perusteella Facebookissa. 

TI-Nspire -ohjelmiston perusteet – sopii erityisesti ensimmäiseksi koulutukseksi
Tiistai 12.5. klo 18

TI-Nspire på svenska
Torstai 14.5. klo 18

TI-Nspire Widget – Matematiikan, fysiikan ja kemian piirto -lisäosat Nspireen.
Maanantai 18.5. klo 18

Koulutukseen liittymiseen tarvittava linkki ilmoitetaan nspire.fi -etusivulla 5 minuuttia ennen koulutuksen alkua. Ei tarvetta ennakkoilmoittautumiselle.