Fy4: Liikkeen lait

Mekanikaan animaatiot ja mittaukset syventävät mekaniikan ilmiöiden ja peruslakien ymmärtämistä.

Mittauksia:

  • Kinematiikan tutkimukset
  • Mekaniikan energiaperiaate
  • Dynamiikan peruslaki
  • Voimien lait: kitka, jousivoima
  • Liikemäärän säilymislaki
  • Impulssiperiaate

Animaatiot ja havainnollistukset: