Fy7: Sähkömagnetismi

Mittausideoita

Induktioilmiö ja vaihtovirtapiirien syvällisempi ymmärtäminen vaatii omakohtaisten mittausten tekemistä.

  • Induktio: Magneetin pudottaminen käämin läpi
  • Vaihtovirtapiiri
    • Vastus
    • Käämi
    • Kondensaattori
  • RCL -piirin tutkiminen, vaihe-ero & teho,

Vaihtovirtapiirin havainnollistaminen osoitindiagrammin avulla (Lataa tns-tiedosto.)

Simulaatioita/aktiviteetteja

Kondensaattori tai käämi vaihtovirtapiirissä

kondensaattori_ja_kaami

Ensimmäisessä vaiheessa pyritään selittämään vaihe-eron syntyä kondensaattorin tapauksessa. Myöhemmissä vaiheissa havainnollistetaan vaihediagrammin avulla virran ja jännitteen kuvaajien syntymistä.

Lataa (.tns)

 

 

RL/RC/RLC-piirien osoitindiagrammit & teho vaihtovirtapiirissä

RL_RC_RLC_osoitindiagrammit&teho

Voit havainnollistaa virran ja jännitteen vaihe-eroa erikseen tapauksissa RL/RC/RLC. Viimeisessä vaiheessa tutkitaan tehoa vaihtovirtapiirissä.

Lataa (.tns)

 

 

Resonanssitaajuus

resonanssitaajuus

Voit säätää jännitettä, resistanssia, kapasitanssia ja induktanssia liukusäätimien avulla. Tutki samaa ilmiötä myös mittaamalla. Havainnollistuksen avulla voit etsiä sopivat komponentit mittauksiin.

Lataa (.tns)