Fysiikka 1+2

Inspiroivaa fysiikka 1 on lukion FY1-kurssin oppimateriaali. Voit vapaasti ladata kirjan lukuja, muokata ja hyödyntää niitä opiskelussa. Jokainen kirjan luku muodostuu TI-Nspire -tiedostosta, joka sisältää teoriaosuuden, esimerkit ja harjoitustehtävät. Harjoitustehtävät on mahdollista ratkaista suoraan muokkaamalla alkuperäistä asiakirjaa.

Luku 0: Inspiroivaa fysiikkaa

Luku 1: Fysiikka luonnontieteenä

Luku 2: Fysiikan suureet

Luku 3: Mittaaminen

Luku 4: Tiedon esittäminen ja analysointi

Luku 5: Kuinka nopeasti liikutaan?

Luku 7: Tasainen liike

Luku 8: Kiihtyvä liike

Luku 9: Vuorovaikutus

Luku 10: Kokonaisvoima & liikkeen muutos

Luku 11: Perusvuorovaikutukset ja aineen rakenne

Luku 12: Avaruus ja avaruuden tutkiminen

Luku 13: Tutkimustehtäviä ja projektitöitä

Luku 14: Kertaus