FY3: Sähkö

Kurssin oppimateriaaleja

2. Ohmin laki

4. Virtapiirilaskuja

5. Pariston sisäinen resistanssi

Kurssin simulaatioita

Coulombin laki

-Tutki, miten erimerkkiset/samanmerkkiset varaukset vaikuttavat toisiinsa

-Tutki, miten toisen varauksen kasvattaminen vaikuttaa voiman suuruuteen
-Tutki, millainen kuvaaja voimasta muodostuu etäisyyden funktiona
-Pelaa lopuksi jääkiekkoa sähkövarauksilla... Lue lisää

Lataa (.tns)

Rakenna virtapirii ja tutki sen toimintaa

16-03-2015 Näyttö004

-Tutki paristojen kokonaisjännitettä rinnan- ja sarjaankytkennässä
-Tutki virran jakautumista risteyskohdassa
-Tutki jännitehäviön muodostumista mitattaessa eri kohdista virtapiiriä.
-Tutki vastusten kytketöjen vaikutusta virtaan... Lue lisää

Lataa (.tns)

 

 

 

Kurssin keskeiset tutkimukset:

Sähköopin kurssin mittauksissa hyödynnetään virta- ja jänniteantureita.

  • Ohmin laki
  • Pariston sisäinen resistanssi
  • Kondensaattorin lataus/purku
  • Diodin ominaiskäyrä