Fysiikan piirto – Widget

Objekteille yhteiset ominaisuudet:

 • Voit lisätä objekteja valikosta tai käyttämällä valikossa nimen perässä olevaa pikanäppäintä.  Esimerkiksi R=vastus, B=paristo... 
 • ESC poistaa valitun objektin
 • TAB peilaa valitun objektin
 • ENTER monistaa valitun objektin
 • NUOLINÄPPÄIN vaihtaa objektin tyyliä, mikäli tyylivaihtoehtoja on saatavilla
 • Valitun objektin voi nimetä näppäimistöä käyttäen. Valikosta löytyy kohta "Erikoismerkit", josta selviää myös merkkien tekstivastineet Ω=ohm...

Taustaruudukko

 • Valikossa on kohta näytä/piilota ruudukko. Ruudukko voi auttaa objektien asettelussa. Ruudukon voi piilottaa kuvion valmistuessa.

Tekstikenttä

 • Objektin nimen lisäksi on mahdollista lisätä erillisiä tekstikenttiä. Lisääminen onnistuu valikosta tai helpoiten painamalla välilyöntiä.
 • Painamalla välilyöntiä hiiren ollessa sopivassa kohdassa, teksti tulee suoraan sopivaan kohtaan. Mikäli ruudukko on valittuna, tekstit on helppo kohdistaa "ruutupaperille".
 • TAB painaminen tekstikentän ollessa valittuna liittää tekstiin erilaisia nuolia, joilla voi merkitä vaikkapa virran suunnan tai akselin pyörimissuunnan 

Viivojen piirtäminen

 • Hiiren oikealla näppäimellä on mahdollista piirtää nopeasti ruudukkoon kohdistuvia suoria viivoja, jotka toimivat esimerkiksi johtimina virtapiireissä. Muodot -valikosta löytyy myös vapaasti liikkuva viiva/jana. 

Ohjevideoita

Voimien piirtämien & nimeäminen (FY1)

 • Vektoreiden (ja vektorikenttien) nimi merkitään automaattisesti vektorimerkillä ja tunnuksen jälkeiset merkit merkitään alaindekstiin.
 • Vektorin voi nimetä myös tunnusta laajemmin = merkin jälkeen, jolloin nimistä koostetaan vasempaan reunaan listaus.

Virtapiirin piirtäminen (FY3)

Lukusuora & välin merkitseminen

Funktion kulkukaavio

Polynomien jakaminen jakokulmassa

Lisää käyttömahdollisuuksia

Funktion merkkikaavio

Lisää taulukko Matemaattiset kuviot -valikosta, lisää tekstikenttiä hiiren kohdalle välilyöntiä painamalla ja täydennä merkinnät suoraan hiiren kohdalle valikossa näkyvillä pikanäppäimillä (+, -, W, S, E, D)

Puumalli todennäköisyyslaskennassa


Piirrä viivoja hiiren oikealla näppäimellä ja lisää tekstikenttiä välilyöntiä painamalla.

Seisova aaltoliike & sädeoptiikka

Aaltoliike -valikosta löytyy putki ja seisova aaltoliike, joiden ulkoasuvaihtoehdoista löytyy tarvittavat solmut&kuvut nuolinäppäimillä. Valonsäteille saa myöskin jatkeet nuolinäppäimillä.

Massaspektrometri

Yhdistelemällä Sähkömagnetismi -valikosta löytyviä toimintoja voi luoda myös laajemman piirroksen

Hilakuvio

Aaltoliike -valikosta löytyvä varjostin+normaali nopeuttaa havainnollistaessa hilayhtälöä. 

Potentiaalikäyrä

Hiiren oikean painikkeen avulla saa nopeasti piirrettyä viivoja, jolla voi hahmotella potentiaalikäyrää virtapiirikuvion lisäksi.