KE

Yleisiä ohjeita

Aloitusohjeet TI-Nspire -käyttöön löytyvät sivulta nspire.fi/opi. Kemiassa hyödyllisiä ominaisuuksia on esimerkiksi suureyhtälöiden symbolinen ratkaiseminen, laskeminen yksiköitä käyttäen, luonnonvakioiden hyödyntäminen, kuvaajien&kaavioiden piirtäminen ja analysointi.

Kemian piirto Widget - lisätietoja: nspire.fi/widget

Luonnonvakiot ja mittayksiköiden muunnokset

Mittayksiköt ja luonnonvakiot erotetaan tavallisista kirjainmuuttujista alaviivalla, esimerkiksi _kg. TI-Nspire muuntaa mittayksiköt automaattisesti perusyksiköihin. Yksiköt ja vakiot kirjoitetaan näppäimistöä käyttäen tai valikosta hakemalla. Pääsääntöisesti nimet vastaavat kirjoitettua tekstiä. Poikkeuksena on esimerkiksi gramma, jonka merkintä on _gm, sillä _g tarkoittaa putoamiskiihtyvyyttä.

Katso video (YouTube)

Rakennekaavojen piirtäminen / Kemian piirto Widget

Rakennekaavojen piirtäminen tapahtuu Kemian piirto Widgetillä. Valikosta Rakennekaavojen piirto valitaan Rakennekaavojen piirto, jonka jälkeen piirtäminen onnistuu hiirellä klikkailemalla. Hiiren ollessa kohteen päällä, aine voidaan nimetä näppäimistöltä. Sidoksen klikkaaminen vaihtaa sidostyyppiä. Pikanäppäin + lisää positiivisen osittaisvarauksen ja - negatiivisen.

Katso video (YouTube)

Astiat ja välineet / Kemian piirto Widget

Kemian piirto Widgetistä löytyy erilaisia piirroskuvioita. Objekti lisätään valikosta tai valikossa näkyvällä pikanäppäimellä. Objekteihin pätee:

 ENTER: Monistaa objektin
 ESC: Poistaa objektin
 TAB: Peilaa objektin
 NUOLI: Vaihtaa objektin ulkoasua

Katso video (YouTube)

Mittausdatan analysointi: esimerkkinä ekvivalenttikohdan määritys titrauskäyrästä

DataQuest sovellus on tarkoitettu mittausdatan analysointiin. Kuvaaja piirtyy automaattisesti kuvaaja-välilehdelle. Ekvivalenttikohdan määritys onnistuu tangenttityövälineen avulla tai täsmällisemmin derivaatan kuvaajaa hyödyntäen. Analysointityövälineet löytyvät hiiren oikean valikosta. Kun Interpolointi kytketään päälle, kuvaajalla voi liikkua myös mittauspisteiden välillä. 

Ekvivalenttikohta tangentin avulla (Video / YouTube)

Ekvivalenttikohta derivaatan kuvaajan avulla (Video / YouTube)

Ekvivalenttikohta toisen derivaatan kuvaajan avulla (Video / YouTube)

Lue lisää mittausdatan analysoinnista: https://nspire.fi/mittausdatananalysointi/ 

Esimerkkitiedostoja

Tässä muutamia kemiaan liittyviä esimerkkitiedostoja.

Atomin rakennuspeli

N_aytt_okuva 2015-01-20 kello 17.26.45Tässä pelissä voit tutkia atomin rakentumista ja siihen liittyviä merkintöjä. Harjoittelun jälkeen viimeisellä sivulla on mahdollista testata taitoja pelin muodossa.

Lataa (.tns)

Jaksollinen järjestelmä

N_aytt_okuva 2015-01-20 kello 17.57.16Tässä tiedostossa on jaksollinen järjestelmä ja laaja taulukko atomien ominaisuuksista, joista on helppo piirtää erilaisia kuvaajia (esim. elektronegatiivisuuden riippuvuus järjestysluvusta).

Lataa (.tns)

Elektronikonfiguraatio

N_aytt_okuva 2015-01-20 kello 18.24.28Tässä havainnollistus elektronien järjestäytymisestä jaksolliseen järjestelmään nähden.

Lataa (.tns)

Molekyylien väliset heikot sidokset

N_aytt_okuva 2015-01-20 kello 19.37.41Lataa (.tns)

Interaktiivinen titraus

N_aytt_okuva 2015-01-20 kello 19.54.22Vahvan hapon ja vahvan emäksen titraus.

Lataa (.tns)

Vahva vai heikko happo/emäs?

IMG_0057

Tässä tiedostossa havainnollistetaan happojen ja emästen liukenemista veteen, erityisesti pyrkimyksenä erottaa vahvojen ja heikkojen happojen/emästen tapaukset. Simulaatioiden jälkeen kysymyksiä.
Lataa (.tns)

Lisää Nspire-aktiviteettaja löytyy aihealueittain kansainväliseltä sivustolta Science Nspired.