KE

Yleisiä ohjeita

Aloitusohjeet TI-Nspire -käyttöön löytyvät sivulta nspire.fi/opi. Kemiassa hyödyllisiä ominaisuuksia on esimerkiksi suureyhtälöiden symbolinen ratkaiseminen, laskeminen yksiköitä käyttäen, luonnonvakioiden hyödyntäminen, kuvaajien&kaavioiden piirtäminen ja analysointi.

Kemian piirto Widget - lisätietoja: nspire.fi/widget

Esimerkkitiedostoja

Tässä muutamia esimerkkejä TI-Nspire teknologian hyödyntämisestä kemiassa.

Atomin rakennuspeli

Näyttökuva 2015-01-20 kello 17.26.45Tässä pelissä voit tutkia atomin rakentumista ja siihen liittyviä merkintöjä. Harjoittelun jälkeen viimeisellä sivulla on mahdollista testata taitoja pelin muodossa.

 

Lataa (.tns)

 

 

 

Jaksollinen järjestelmä

Näyttökuva 2015-01-20 kello 17.57.16Tässä tiedostossa on jaksollinen järjestelmä ja laaja taulukko atomien ominaisuuksista, joista on helppo piirtää erilaisia kuvaajia (esim. elektronegatiivisuuden riippuvuus järjestysluvusta).

Lataa (.tns)

 

 

 

Elektronikonfiguraatio

Näyttökuva 2015-01-20 kello 18.24.28Tässä havainnollistus elektronien järjestäytymisestä jaksolliseen järjestelmään nähden.

 

Lataa (.tns)

 

 

Molekyylien väliset heikot sidokset

Näyttökuva 2015-01-20 kello 19.37.41Lataa (.tns)

 

 

 

 

Interaktiivinen titraus

Näyttökuva 2015-01-20 kello 19.54.22Vahvan hapon ja vahvan emäksen titraus.

Lataa (.tns)

 

 

 

 

Vahva vai heikko happo/emäs?

IMG_0057

Tässä tiedostossa havainnollistetaan happojen ja emästen liukenemista veteen, erityisesti pyrkimyksenä erottaa vahvojen ja heikkojen happojen/emästen tapaukset. Simulaatioiden jälkeen kysymyksiä.
Lataa (.tns)

 

 

 

 

Lisää Nspire-aktiviteettaja löytyy aihealueittain kansainväliseltä sivustolta Science Nspired