Koulutus

Poikkeustilanteen vuoksi järjestämme koulutuksia erityisesti etäkoulutuksina.

Texas Instruments järjestää suosittuja ja hyödylliseksi koettuja T3 –koulutuksia. Koulutukset tukevat opettajia esimerkiksi hyödyntämään tietokonetta opetuksessa. Sähköiset YO-kirjoitukset ja Abitti kurssikokeet ovat tuoneet tietokoneet myös matemaattisten aineiden arkisiksi työvälineiksi. Tietokone on monipuolinen apuväline matemaattisten aineiden (MAA/MAB/FY/KE) oppimisen tukena. Nämä oppiaineet asettavat erityisvaatimuksia käytettäville työvälineille.

Texas Instrumentsin kehittämä TI-Nspire CAS-ohjelmisto (PC/Mac/iPad) sisältää kaiken samassa paketissa. Tämä säästää aikaa sekä tukee oppimista kytkemällä tekstin, kaavat, laskut ja mallikuvat dynaamisesti yhteen.  Ohjelmiston monipuolinen asiakirjarakenne mahdollistaa laajojenkin oppimateriaalikokonaisuuksien rakentamisen. Samoin onnistuu kätevästi koeratkaisujen kokoaminen luonnollisesti jakautuen eri tehtäviin ja useille sivuille.

Peruskoulutuksen sisältö:

 • Ohjelmiston käytön perusteet
 • Mielenkiintoiset tutkimustehtävät CAS-laskennan ja dynaamisten työvälineiden avulla
 • Luonnontieteen erityistarpeita (numeerisen datan analysoiminen, luonnonvakiot, mittayksiköiden hyödyntäminen laskuissa, voimakuviot)
 • Koevastauksen laatiminen sähköisesti (kaavat, laskut, perustelut, reaktioyhtälöt, kuviot jne.)
 • Fysiikan, kemian ja matematiikan -piirto Widget
 • Ajankohtaista asiaa päivityksistä ja uusista materiaaleista

Räätälöidyt koulutukset halutusta aihepiiristä ovat myös mahdollisia ja niitä on järjestetty mm. tiettyihin kursseihin tai aihealueisiin keskittyen.

Lisätietoja ohjelmistosta

TI-Nspire CAS -ohjelmistossa on työvälineet mm.:

 • oppitunnilla ja kokeissa (Abitti) tarvittavaan matemaattisen tekstin tuottamiseen, eli kaavoja, laskuja ja kuvaajia sisältävän sähköisen vastauksen rakentamiseen,
 • fysiikan suurelaskentaan, voimakuvioiden ja kytkentäkaavioiden piirtämiseen sekä datan analysointiin
 • Kemiassa reaktioyhtälöiden kirjoittamisen, laskemiseen ja tekstin kirjoittamiseen

TI-Nspire CAS -ohjelmisto tukee oppimista ja opetusta erityisesti:

 • Keskeisiä käsitteitä havainnollistavien valmiiden materiaalien avulla,
 • Interaktiivisten simulaatioiden ja niihin liitettyjen ymmärrystä testaavien kysymysten avulla,
 • Valmiit oppituntikokonaisuudet toimivat johdantoina tai kertauksina opiskeltaviin aihepiireihin

Suosittuja T3-koulutuksia järjestetään kouluilla, MAOL -kerhoilla ja useissa eri koulutustapahtumissa. Jos haluat paikkakunnallesi ajankohtaista tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian opetusteknolgiasta ja sen pedagogisesti tehokkaasta hyödyntämisestä, ota yhteyttä: markku.parkkonen@schoolstore.fi