Koulutus

Texas Instruments järjestää suosittuja ja hyödylliseksi koettuja T3 –koulutuksia. Koulutukset tukevat opettajia esimerkiksi hyödyntämään tietokonetta opetuksessa. Sähköiset YO-kirjoitukset ja Abitti kurssikokeet ovat tuoneet tietokoneet myös matemaattisten aineiden arkisiksi työvälineiksi. Tietokone on monipuolinen apuväline matemaattisten aineiden (MAA/MAB/FY/KE) oppimisen tukena. Nämä oppiaineet asettavat erityisvaatimuksia käytettäville työvälineille.

Texas Instrumentsin kehittämä TI-Nspire CAS-ohjelmisto (PC/MAC/iPad) sisältää kaiken samassa paketissa. TI-Nspire CAS –ohjelmisto on opiskelijoiden käytettävissä Abitti ja Digabi –ympäristöissä. Tämä säästää aikaa sekä tukee oppimista kytkemällä tekstin, kaavat, laskut ja mallikuvat dynaamisesti yhteen. Ohjelmisto on erittäin helppokäyttöinen ja sitä on menestyksekkäästi käytetty esimerkiksi Tanskalaisissa lukioissa jo yli viiden vuoden ajan. Ohjelmiston monipuolinen asiakirjarakenne mahdollistaa laajojenkin oppimateriaalikokonaisuuksien rakentamisen. Samoin onnistuu kätevästi koeratkaisujen kokoaminen luonnollisesti jakautuen eri tehtäviin ja useille sivuille.

Peruskoulutuksen sisältö:

 • Ohjelmiston käytön perusteet
 • Mielenkiintoiset tutkimustehtävät CAS-laskennan ja dynaamisten työvälineiden avulla
 • MAY1 -kurssin esimerkkejä mm. lukujonojen ja sarjojen tutkimiseen
 • Luonnontieteen erityistarpeita (numeerisen datan analysoiminen, luonnonvakiot, mittayksiköiden hyödyntäminen laskuissa, dynaamiset voimakuviot)
 • Koevastauksen laatiminen sähköisesti (kaavat, laskut, perustelut, reaktioyhtälöt, kuviot jne.)
 • Valmiin oppimateriaalin esittelyä (matematiikan oppituntikokonaisuudet, luonnontieteen simulaatiot)
 • Ajankohtaista asiaa päivityksistä ja uusista materiaaleista

Räätälöidyt koulutukset halutusta aihepiiristä ovat myös mahdollisia ja niitä on järjestetty mm. tiettyihin kursseihin tai aihealueisiin keskittyen.

Lisätietoja ohjelmistosta

TI-Nspire CAS -ohjelmistossa on työvälineet mm.:

 • oppitunnilla ja kokeissa (Abitti/Digabi) tarvittavaan matemaattisen tekstin tuottamiseen, eli kaavoja, laskuja ja kuvaajia sisältävän sähköisen vastauksen rakentamiseen,
 • fysiikan suurelaskentaan, voimakuvioiden ja kytkentäkaavioiden piirtämiseen sekä datan analysointiin
 • Kemiassa reaktioyhtälöiden kirjoittamisen, laskemiseen ja tekstin kirjoittamiseen

 

TI-Nspire CAS -ohjelmisto tukee oppimista ja opetusta erityisesti:

 • Keskeisiä käsitteitä havainnollistavien valmiiden materiaalien avulla,
 • Interaktiivisten simulaatioiden ja niihin liitettyjen ymmärrystä testaavien kysymysten avulla,
 • Valmiit oppituntikokonaisuudet toimivat johdantoina tai kertauksina opiskeltaviin aihepiireihin
 • Ilmaisen, muokattavan ja dynaamisen Inspiroivaa fysiikka 1 -kirjan ja  Inspiroivaa matematiikka 1 -kirjan avulla fysiikan ja matematiikan ensimmäisellä pakollisella kurssilla opiskelija saa merkittävää lisäarvoa ohjelmistolleen

 

Suosittuja T3-koulutuksia järjestetään kouluilla, MAOL -kerhoilla ja useissa eri koulutustapahtumissa. Jos haluat paikkakunnallesi ajankohtaista tietoa matematiikan, fysiikan ja kemian opetusteknolgiasta ja sen pedagogisesti tehokkaasta hyödyntämisestä, ota yhteyttä: markku.parkkonen@schoolstore.fi