MAA10: Todennäköisyys ja tilastot

Binomijakauman graafinen esitys

BinomijakaumaLiukusäätimillä voi säätää toistojen määrää ja yksittäisen tapahtuman todennäköisyyttä.

Lataa (.tns)

 

 

 

Binomijakauman kertymäfunktio graafisesti esitettynä

Binomitn_kertymaLiukusäätimillä voi säätää toistojen määrää ja yksittäisen tapahtuman todennäköisyyttä.

Lataa (.tns)

 

 

Normaalijakauman kuvaaja ja todennäköisyys graafisesti (integraali)

NormaalijakaumaLiukusäätimillä voi säätää keskihajontaa ja odotusarvoa. Painamalla näytä esiin tulee todennäköisyyden arvo määrätyllä välillä graafisesti esitettynä. Rajoja voi muuttaa raahaamalla tai menemällä pisteen päälle ja valitsemalla hiiren oikean valikosta koordinaatit.

Lataa (.tns)

 

 

Normaalijakauman ja binomijakauman yhteys

Normaalijakauman_ja_Binomijakaman_yhteys

Liukusäätimillä voi säätää normaalijakaumassa odotusarvoa ja keskihajontaa sekä binomijakaumassa yksittäisen tapahtuman todennäköisyyttä ja toistojen määrää.

Lataa (.tns)

 

 

Normaalijakauman kertymäfunktion muodostuminen

Normaalijakauman_kertymaGeometriajäljityksen avulla muodostuu normaalijakauman kertymäfunktio, kun ylärajaa b liikutetaan.

Lataa (.tns)

 

 

 

Ohjevideo: Suoran sovittaminen pistejoukkoon / PNS-sovitus / Regressiosuora

Katso video (YouTube)pikkukuva