MAA5: Analyyttinen geometria

Kurssin muistiinpanoja & oppimateriaaleja

Itseisarvo ja itseisarvoyhtälö

Itseisarvoepäyhtälö

Suoran yhtälö

Suorien kohtisuoruus ja normaali

Pisteen etäisyys suorasta

Ympyrän yhtälö

Ympyrän yhtälö - yleinen muoto

Paraabelin määritelmä