MAB6 Talousmatematiikka

Esimerkkien kuvat suurenevat klikkaamalla. Pohjatietona on hyvä tutustua käyttöliittymään esimerkiksi ohjatun kierroksen nspire.fi/opi avulla.

Laskutoimitusten suorittaminen ja yhtälöiden ratkaiseminen

Kurssilla tarvitaan tavallisten laskutoimitusten lisäksi logaritmeja ja juuria. Vaihtoehtoisesti yhtälöiden ratkaiseminen onnistuu solve-komennolla. Solve-komennon voi kirjoittaa itse, valita hiiren oikean pikavalinnasta kyseisen yhtälön kohdalta tai kohdasta Laskutoimitukset > Algebra.

Laskeminen ja sieventäminen onnistuu Laskin -sovelluksessa tai matikkaruudun (CTRL M) sisällä Muistiinpanot -sovelluksessa. Matikkaruutuun kirjoitetaan laskulauseke ja painetaan Enter. Mikäli halutaan laskea likiarvo, painetaan CTRL Enter.

Liukusäädin laskulausekkeissa

Liukusäätimen avulla voi tutkia laskulausekkeissa eri tekijöiden vaikutusta. Esimerkiksi lainalaskuissa liukusäätimen avulla voi tutkia koron tai maksuajan vaikutusta. 

Liukusäädin taulukkolaskennassa: Diskonttaus&koronkorko

Liukusäätimen voi lisätä myös Data&Tilastot -sovellukseen. Liukusäätimen avulla voi tutkia esimerkiksi diskonttausta ja koronkorkoa eri korkokannoissa.

Taulukkolaskentavinkkejä

TI-Nspire -taulukkolaskenta toimii soluviittausten osalta taulukkolaskennalle tyypilliseen tapaan. Erityispiirteitä taulukkolaskentasovelluksessa:

  • Matematiikkamalleista löytyviä matemaattisia merkintöjä voi hyödyntää lausekkeissa. Lauseke näkyy kokonaisuudessaan sivun alaosassa.
  • Ylin rivi tarkoittaa sarakkeen nimeä, jolla tiedot tallentuvat. 
  • Toiselle riville on mahdollisuus kirjoittaa koko saraketta koskeva laskusääntö.
  • Sarakkeeseen voi viitata sarakenimellä tai merkinnällä b[ ].
  • Staattinen soluviittaus tapahtuu taulukkolaskennalle tyypillisellä $ -merkinnällä tai tallentamalla solun sisältö esimerkiksi korko:=0.2
  • Isossa taulukossa on mahdollisuus liikkua nopeasti toiminnolla Siirry, joka löytyy kohdasta Toiminnot > Siirry tai CTRL G.
  • Myös taulukkolaskennassa voi hyödyntää muissa sovelluksissa olevaa liukusäädintä.

Talouslaskenta -laskuri

Laskin ja Muistiinpanot -sovelluksissa on mahdollista käyttää annuiteettilainojen laskuihin myös valmista laskuria. Laskuri löytyy kohdasta Laskutoimitukset > Talous > Talouslaskenta. Aktiivisen kohdan selitteet näkyvät alapuolella. Kun muut tiedot on syötetty, tuntematon kohta ratkaistaan painamalla Enter kyseisessä kohdassa. Laskuria voi hyödyntää useita kertoja peräkkäin - esimerkiksi kyseisen YO-tehtävän tapauksessa voi aluksi ratkaista maksuerän ja tämän jälkeen jäljellä olevan lainan määrän ratkaistua maksuerää hyödyntäen.

Työtiedosto

Kuvan vakiona olevan laskurin lisäksi on olemassa myös graafisempi laskuri, jossa voi tutkia asioita myös kuvaajana

Vaihtoehtoinen lainalaskuri