MAB7 Matemaattinen analyysi

Esimerkkien kuvat suurenevat klikkaamalla. Pohjatietona on hyvä tutustua käyttöliittymään esimerkiksi ohjatun kierroksen nspire.fi/opi avulla.

Koordinaattien lukeminen kuvaajalta

Funktion piirtäminen onnistuu Kuvaajat -sovelluksessa. Kuvaajalle saa lisättyä pisteen kuvan valikosta tai vaihtoehtoisesti 5.0-versiosta alkaen pikanäppäimellä P. Pisteen koordinaatteja saa muokattua kaksoisklikkaamalla, jolloin pistettä voi käyttää funktion arvojen tai vaikkapa nollakohtien tutkimiseen.

 

Pisteen voi asettaa myös suoraan kuvaajien tai koordinaattiakseleiden leikkauspisteisiin. Mikäli pisteen koordinaatit ovat piilossa, koordinaatit saa esille hiiren oikean valikosta valitsemalla Koordinaatit ja yhtälöt.

Tangentin tutkiminen graafisesti

Kuvaajalle saa lisättyä tangentin valikosta Geometria > Pisteet ja Suorat > Tangentti.

Tangentti lisätään ensin klikkaamalla haluttua kuvaajaa ja sen jälkeen haluttua kohtaa kuvaajalta. Valitun pisteen koordinaatit saa esille valitsemalla hiiren oikean valikosta Koordinaatit ja yhtälöt. Koordinaatteja voi muokata kaksoisklikkaamalla, jolloin tangentin saa asetettua täsmällisesti haluttuun kohtaan.

Derivaattafunktion määrittäminen ja derivaatan arvo kohdassa

Derivaattamerkintä löytyy matematiikkamalleista ja kuvan valikosta. Samasta valikosta löytyy myös ohjattu toiminto "Derivaatta kohdassa". Merkintään liittyvä pystyviiva | tarkoittaa sijoitusta. 

Epäyhtälöiden ratkaiseminen 

Solve -komentoa voi hyödyntää myös epäyhtälöitä ratkaistaessa. Solve -komennon voi kirjoittaa näppäimistöltä tai hakea valikosta Laskutoimitukset > Algebra > Ratkaise.

Muita aiheeseen liittyviä toimintoja

Funktion analysointiin löytyy myös monimutkaisempia toimintoja. Huomaa, että näiden toimintojen käyttäminen ei välttämättä riitä pelkästään ratkaisuksi koetehtävissä.

Esimerkkitehtäviä