Inspiroivaa matematiikkaa 1 – MAY1

Inspiroivaa matematiikkaa 1 on lukion MAY1-kurssin oppimateriaali. Voit vapaasti ladata kirjan lukuja, muokata ja hyödyntää niitä opiskelussa. Jokainen kirjan luku muodostuu TI-Nspire -tiedostosta, joka sisältää teoriaosuuden, esimerkit ja harjoitustehtävät. Harjoitustehtävät on mahdollista ratkaista suoraan muokkaamalla alkuperäistä asiakirjaa.

0. Lähtötasotesti

Lataa&tulosta (pdf)   Muokkaa (tns)

1. Peruslaskutoimitukset

2. Murtoluvut

3. Yhtälö

4. Potenssi

5. Eksponenttiyhtälö

6. Logaritmi

7. Prosentti

8. Funktio

9. Lukujono

10. Erityisiä lukujonoja - aritmeettinen ja geometrinen

11. Aritmeettinen summa

12. Geometrinen summa

13. Rekursiivinen lukujono

14. Kokoavia tehtäviä

shutterstock_551372665


Laskeminen ja sieventäminen onnistuu Laskin -sovelluksessa tai matikkaruudun (CTRL M) sisällä Muistiinpanot -sovelluksessa. Matikkaruutuun kirjoitetaan laskulauseke ja painetaan Enter. Mikäli halutaan laskea likiarvo, painetaan CTRL Enter. Samalla tavalla Nspire pyrkii myös sieventämään lauseketta.

 


Yhtälöiden ratkaiseminen onnistuu solve-komennolla. Komennon voi kirjoittaa näppäimistöltä, etsiä valikosta tai käyttää hiiren oikean ohjattua toimintoa. Esimerkkinä on ensimmäisen asteen yhtälö. Vastaavasti onnistuu myös esimerkiksi toisen asteen yhtälöiden ratkaiseminen.

 


Logaritmi löytyy Matematiikkamalleista. Kantaluvun voi valita vapaasti. Näppäimistöltä kirjoitettu ln() tarkoittaa luonnollista logaritmia ja log() tarkoittaa 10-kantaista logaritmia.

 


Lukujonon jäseniä voi laskea taulukkolaskentaa hyödyntäen. Jäsenet voi määrittää rekursiivisesti kirjoittamalla soluun esimerkiksi =a2+3 tai yleisen jäsenen avulla kirjoittamalla yhtälöriville koko saraketta koskevan laskusäännön. Taulukossa olevista lukujonon jäsenistä voi piirtää kuvaajan Data&Tilastot sovelluksessa. Katso video!

 


Lukujonon piirtäminen onnistuu Kuvaajat -sovelluksessa. oletuksena lukujonon on muotoa u1(n)=n+1. Nimen u1 voi muokata esimerkiksi muotoon a. Katso video!

 

Funktion kuvaajien piirtäminen onnistuu Kuvaajat-sovelluksessa. Funktion kuvaajan tutkiminen onnistuu lisäämällä sinne pisteitä. Lisääminen tapahtuu Geometria -valikosta tai pikanäppäimellä P. Pisteen koordinaatteja voi muokata kaksoisklikkaamalla. Katso video!