Uutta 2/2023 – Käyttäjätunnuspohjainen lisenssi

TI-Nspire-lisenssien toimintaperiaate uudistui 2/2023 tietokoneelle tallennettavista lisensseistä käyttäjätunnuskirjautumiseen mahdollistaen käyttäjien toivoman ohjelmiston käytön eri tietokoneilla esim. koulun koneen lisäksi kotikoneella. Jos käytössä on Googlen tunnukset, esim. Google Classroom, sama tunnus toimii ohjelman käyttäjätunnuksena. Mikäli Google-tunnuksia ei ole käytössä, luodaan erillinen käyttäjätunnus.

Samalla asennuspaketit yksinkertaistuvat, sillä lisenssiä ei tarvitse paketoida missään vaihtoehdossa asennuspaketin osaksi. Siirtymävaiheessa on kuitenkin sitäkin tärkeämpää varmistaa, ettei vanhaa (5.x) ja uutta (6.x) lisenssiä käyttävien asennuspaketit mene sekaisin automaattisissa jakeluissa.

Muutoksen taustalla on:

  • Aiempi tietokoneriippuvuus on ollut vanhanaikainen ja tietokoneiden vaihdot ovat aiheuttaneet manuaalista työtä. Tästä olemme saaneet palautetta. Jatkossa ohjelmaa voi käyttää eri tietokoneilla kirjautumalla tunnuksillaan.
  • Monilla käyttäjillä on useita tietokoneita kotona ja koulussa.
  • Osasta TI:n ohjelmia on jo olemassa tai on kehitteillä Chrome-selain/Chromebook-versio. Siellä vanha tekniikka ei toimisi ollenkaan.
  • Koulun lähiverkkoon perustuva verkkolisenssi osoittautui korona-ajan etäopetuksessa ja lomilla ongelmalliseksi.

Oppilaat

Uudet opiskelijat ja päättyvät lisenssit

Kaikki uudet lisenssit ovat uuden käyttäjätunnusmallin mukaisia. Lisätietoja uusien tilaamisesta: https://tuki.schoolstore.fi/TI-Nspire_lisenssivaihtoehdot.pdf   

Valittavaksi jää keston lisäksi yksittäiset lisenssit ja organisaatiomalli. Se valitaanko yksittäiset lisenssit vai organisaatiomalli, riippuu paljolti, halutaanko koululla säilyttää hallintamahdollisuus käyttäjiin. Jos käytetään yksittäisiä, jokainen oppilas vastaa lisenssistä täysin itse, eikä käyttöoikeutta pysty poistamaan häneltä käyttöönoton jälkeen. Organisaatiomallissa pääkäyttäjä(t) vie käyttäjien sähköpostitunnukset TI:n portaaliin csv-muodossa. Sen jälkeen Google käyttäjät pääsevät suoraan käyttämään ohjelmaa klikkaamalla ”kirjaudu Googlella”. Ei-Google-käyttäville lähetetään puolestaan kutsu luoda erillinen tunnus sähköpostiin. Pääkäyttäjälle jää mahdollisuus tarvittaessa muokata käyttöoikeuksia. Organisaatiomalli on käyttäjän kannalta helpompi, mutta vaatii yhden henkilön, joka pystyy toimimaan pääkäyttäjänä.

Vanhat opiskelijat

Oletusarvoisesti aiemmin lisenssin hankkineet jatkavat entisillä lisensseillä niiden loppuun asti. On tärkeää huomata, ettei heille voi asentaa uutta versiota. Tähän ei liene tällä hetkellä tarvettakaan, sillä uusia ominaisuuksia ei ole tullut ja Abitin versio on tätäkin vanhempi.

Opettajat

Opettaja voi tilata uuden opettajalisenssin, luoda käyttäjätunnuksen ja asentaa uusimman version nspire.fi/ope ohjeilla haluamassaan aikataulussa. 

Mikäli opettajat eivät pysty itse asentamaan ohjelmia, yksi vaihtoehto on, että tietohallinto mahdollistaa sekä uuden ja vanhan version asennuksen ohjelmien koulun asennusportaalista ja opettajat tekevät siirtymää omaan tahtiin. Toinen vaihtoehto on, että tietohallinnon kanssa määritetään päivämäärä, johon mennessä kaikkien opettajien on luotava nspire.fi/ope mukaisesti tunnukset ja tämän jälkeen tarjotaan ainoastaan uutta versiota. 

Latausosoitteet eri versioihin

Oppilaan ohjelmisto:

education.ti.com/go/cx/cx34 (6.0 versio, uusi käyttäjätunnuskirjautuminen)

education.ti.com/go/cx/34 (5.4 versio, vanha lisenssikoodipohjainen)

Opettajan ohjelmisto:

education.ti.com/go/cx64   (6.0 versio, uusi käyttäjätunnuskirjautuminen)

education.ti.com/go/64 (5.4 versio, vanha lisenssikoodipohjainen)

Ohjesivut

Ohje yksittäislisenssien käyttöönottoon: nspire.fi/aloita

Ohje pääkäyttäjälle organisaatiolisenssin (multi user) käyttöönottoon: nspire.fi/admin 

Muita linkkejä

Tietosuoja: education.ti.com/en/product-resources/datapolicy 

Lisenssivaihtoehdot, ohjetiivistelmä ja tilausohjeet:  https://tuki.schoolstore.fi/TI-Nspire_lisenssivaihtoehdot.pdf

Organisaation portaali: edtech.ti.com/orgadmin 

Organisaatiolisenssin yksityiskohtainen opas: education.ti.com/admin-eguide , 

Käyttäjän kirjautumissivu: edtech.ti.com/

Suora linkki yksittäislisenssin aktivointiin: activation.ti.com/