TI-Nspire tutuksi uudelle lukiolaiselle -itseopiskelumateriaali

shutterstock_278222795<< 1. Tutustu  →  2. Aloita  →  3. Opi >>

Itsenäisen opiskelumateriaalin tavoitteena on antaa uudelle lukiolaiselle riittävät tekniset taidot TI-Nspire ohjelmiston ja tietokoneen käytöstä, jotta tekniset ongelmat eivät rajoittaisi etenemistä opetuksen sisällöissä. Videot on suunniteltu siten, että peruskoulun matematiikka, fysiikka ja kemia riittävät niiden tutkimiseen.

 

Osa 1: Käyttöliittymä tutuksi

Osa 2: Laskut ja lausekkeet

Osa 3: Piirretään kuvaajia

Osa 4: Kirjoitetaan tekstiä tietokoneella

Osa 5: Yksiköt ja luonnonvakiot laskuissa

Osa 6: Tutkitaan geometriaa

Osa 7: Taulukot ja tilastot

Osa 8: Hyödynnetään valmista oppimateriaalia

 

Aloitetaanko?

Ensimmäinen osa ->