Inspiroivaa Matematiikkaa 1

Tutustu uuteen matematiikan oppimateriaaliin

nspire.fi/may1

Inspiroivaa Fysiikkaa 1

Tutustu uuteen fysiikan oppimateriaaliin

nspire.fi/fy1

TI-Nspire Widgets

Piirrä voimakuviot, virtapiirit, merkkikaaviot ja kemian rakennekaavat helposti

nspire.fi/widget

Koulutusta keväälle?

Koulutuksia opettajille! Haluatko koulutusta paikkakunnallesi?

nspire.fi/koulutukset

TI-Nspire tutuksi

Tutustu Nspiren käyttöön ohjatun kierroksen avulla

nspire.fi/opi

Ohjevideoita

Tutustu esimerkiksi sähköiseen vastaamiseen videoiden avulla

nspire.fi/tuki

Uusi lukiolainen?

Miten asennan? Miten alkuun?

nspire.fi/aloita

Kevään 2015 MAA, MAB ja FY YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Pitkä matematiikka

Alkuperäinen TI-Nspire CAS -asiakirja  Lataa (tns)

TI-Nspire CAS-ohjelmasta tallennettu pdf-tiedosto Lataa (pdf)

Lyhyt matematiikka

Alkuperäinen TI-Nspire CAS -asiakirja  Lataa (tns)

TI-Nspire CAS-ohjelmasta tallennettu pdf-tiedosto Lataa (pdf)

Fysiikka

Tässä muutama esimerkki siitä miten TI-Nspire CAS -ohjelmistoa voidaan fysiikan tehtävien ratkaisuissa hyödyntää.

Alkuperäinen TI-Nspire CAS -asiakirja  Lataa (tns)

TI-Nspire CAS-ohjelmasta tallennettu pdf-tiedosto Lataa (pdf)

 

19-03-2015 Näyttö011

TI-Nspire iPad App 4.1. päivitys

Nspire iPad App on ollut jo jonkin aikaa päivitettävissä versioon 4.1. Tässä muutama esimerkki kokeiltavaksi uudella Matematiikka piirto -toiminnolla. Palataan tarkemmin päivityksen yksityiskohtiin esimerkkien kanssa, kun saadaan 4.0 myös tietokoneohjelmaan. https://youtu.be/3l9tPKhHxzk

Viikon 12/2015 TI-Nspire -opetusvinkki

Virtapiirin rakennussarja on päivittynyt useamman kerran. Nykyistä versiota voi hyödyntää opetuksessa ainakin seuraaviin tutkimuksiin:
-Tutki lampun kirkkauteen vaikuttavia tekijöitä
-Tutki lampun kirkkauksien muuttumista kytkettäessä useita lamppuja sarjaan/rinnan
-Tutki paristojen kokonaisjännitettä rinnan- ja sarjaankytkennässä
-Tutki virran jakautumista risteyskohdassa
-Tutki jännitehäviön muodostumista mitattaessa eri kohdista virtapiiriä.
-Tutki vastusten kytketöjen vaikutusta virtaan
Aloita tutustuminen raahaamalla oikealta komponentteja työalueelle. Klikkaamalla komponenttia voit säätää esimerkiksi vastuksen resistanssia alareunan liukusäätimestä. Samalla vastuksen värikoodit muuttuva. Työkaluvalikon asetuksista voit asettaa elektronimallinnuksen päälle/pois tai vaihtaa komponenttien ulkoasun kaavamaiseksi. Alareunasta löydät esimerkiksi virtamittarin, jonka voit kytkeä mihin tahansa kohtaan virtapiiriä katkaisematta virtapiiriä kytkennän ajaksi. Reunalta löytyy myös tavallinen virtamittari.
Vaikka tämä simulaatio on varsin toimiva, en tarkoita, että tämä korvaisi konkreettiset mittaukset. Tämä täsmällisesti lakeja noudattava virtapiiri toimii hyvänä lisänä konkreettisille mittauksille. Voit lisätä Vernier DataQuest -mittaussovelluksen jopa samaan jakonäyttöön tämän simulaation kanssa. Jakonäyttöä Muistiinapanot -sovelluksen tai DataQuest -sovelluksen kanssa voi hyödyntää myös tämän simulaation mittausksita tehtäviin analysointeihin.
Lataa (.tns )
   16-03-2015 Näyttö002 16-03-2015 Näyttö003 16-03-2015 Näyttö004

Viikon 11/2015 TI-Nspire -opetusvinkki

Tässäpä reaktioyhtälön tasapainotukseen kaksi erilaista havainnollistusta. Ensimmäisessä lähtöaineet ja reaktiotuotteet näkyvät pallomalleilla. Voit valita valmiin reaktioyhtälön eri vaatimustasoista (aika yksinkertaisia). Toisessa vaihtoehdossa voit itse keksiä haluamasi reaktioyhtälön ja kone muuttaa tilanteen vaakamalliksi.
Mikäli vastaan tulee joskus sellainen reaktioyhtälö, johon on vaikea löytää päättelemällä ratkaisua, apuna voi käyttää yhtälönryhmää. Vaikka yhtälöitä tulisi paljon, ratkeaa tilanne helposti solvella.
Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa Nspiren kemiaruudusta. Kemiaruutu on sitä varten, että sillä saisi kirjoitettua nopeasti reaktioyhtälöitä esimerkiksi koevastaukseen. Kone tunnistaa kirjaimen jälkeiset numerot automaattisesti alaindeksiin ja muuntaa = merkin reaktionuoleksi. Isoista/pienistä kirjaimista ei tarvitse myöskään huolehtia lukuunottamatta esim. kobolttia Co, sillä se voisi olla myös CO. Kemiaruutu voidaan lisätä Muistiinpanot -sivulle tekstin oheen esim. pikanäppäimellä ctrl E.
Lataa (.tns)
Näyttökuva 2015-03-09 kello 22.37.46Näyttökuva 2015-03-09 kello 22.38.30Näyttökuva 2015-03-09 kello 22.39.30

Viikon 10/2015 TI-Nspire -opetusvinkki

Lukujonon suppenemisen ja hajaantumisen havainnollistaminen on mahdollista piirtämällä lukujonon termit kuvaajaksi. Kuvaajat -sivulla syöttökentän päältä valitaan hiiren oikean valikosta normaalin kuvaajan sijasta kohta Sekvenssi.  Erilaisia lukujonoja voi tutkia muuntamalla lauseketta kaksoiklikkaamalla muodostunutta kuvaajaa tai asettamalla lukujonon riippuvaiseksi liukusäätimestä kuten esimerkissä on tehty.
Esimerkkitiedostossa geometriseen lukujonoon liittyen määritelmä, yleiseen termiin vaiheittainen päättely, ko. kuvaaja liukusääimineen ja kysymyksiä aiheeseen liittyen.
Lataa (.tns)