TI-Nspire tutuksi

Tutustu Nspiren käyttöön ohjatun kierroksen avulla

nspire.fi/opi

TI-Nspire Widgets

Piirrä voimakuviot, virtapiirit, merkkikaaviot ja kemian rakennekaavat helposti

nspire.fi/widget

Koulutusta keväälle?

Koulutuksia opettajille! Haluatko koulutusta paikkakunnallesi?

nspire.fi/koulutukset

Ohjevideoita

Maahantuojan YouTube kavavalta löytyy ohjevideoita ja webinaaritallenteita

YouTube

Uusi lukiolainen?

Miten asennan? Miten alkuun?

nspire.fi/aloita

5.3 version uusi ominaisuus Testitila

Viimeisimmässä 5.3 päivityksessä ohjelmistoon on lisätty Windows -käyttäjille uusi Testitila -ominaisuus koetilanteita ja testejä varten. Testitilan avulla voidaan vaikeuttaa opiskelijan siirtymistä muihin ohjelmiin ja tiedostoihin testin aikana. Testitila soveltuu koetilanteisiin, jossa koe suoritetaan paperille, mutta tietokonetta käytetään apuvälineenä vaikkapa laskimen roolissa. Suomessa tämä voisi olla hyödyllinen esimerkiksi uusintakokeissa, joissa yksittäiselle opiskelijalle voidaan järjestää paperikoe ilman Abittia.

Testitila mahdollistaa myös ohjelmiston ominaisuuksien rajaamisen koetilanteessa testattavien taitojen mukaan. Merkittävimpänä rajauksena on CAS-toimintojen rajaus kokonaan pois käytöstä. Valitsemalla Tarkka aritmetiikka voidaan kuitenkin sallia neliöjuurien ja piitä sisältävien lausekkeiden sievennykset. Opettaja kertoo halutut rajaukset opiskelijoille testikoodin avulla. Testikoodin mukana välittyy myös tieto oletuskulmayksiköstä.

Opettajan ohjelma

Opettaja määrittää testikoodin haluttujen rajausten mukaisesti. Tämä tapahtuu menemällä kuvan mukaiseen kohtaan ja rastimalla halutut asetukset.

Kuva opettajan ohjelmistosta.

Testitilan koodi muodostuu valittujen rajoitusten mukaisesti 0000-0000 tarkoittaa rajoittamatonta tilaa, jossa kulmayksikkö on oletuksena aste.

Opiskelijan ohjelma

Oppilas siirtyy Testitilaan kuvan mukaisesta kohdasta syöttämällä opettajan määrittämän Testikoodin. Testikoodin mukaiset rajoitukset tulevat voimaan. Näytön yläreuna muuttuu vihreäksi. Vasemmasta reunasta voi tarkistaa, että opiskelija on syöttänyt annetun Testikoodin. Oikeassa reunassa näkyy lisäksi voimassa oleva CAS-tila. Mikäli opiskelija onnistuu kuitenkin siirtymään kokeen aikana muihin ohjelmiin, vihreä väri muuttuu punaiseksi. Info-kohdasta näkyy ohjelman ulkopuolinen aika.

Testitilaan siirrytään kuvan kohdasta opiskelijan ohjelmistossa.

Kuvan testikoodi sallii kaikki toiminnot ja oletuskulma on Aste.

Kuvan tilanteessa CAS-tilaksi on valittu Tarkka aritmetiikka. Se sallii juurilausekkeiden esityksen tarkassa muodossa. Jos CAS estetään kokonaan, kyseisistä lausekkeista saadaan vain likiarvot.

Punainen kertoo opiskelijan poistuneen Nspirestä kokeen aikana. Poistumisen keston voidaan tarkistaa raportista. Epäselvissä tapauksissa raportin voi tallentaa muistiin kokeen lopuksi.

Koulutus opettajille – Python ohjelmointia TI-Nspirellä to 20.5. klo 17-19

TI-Nspire 5.2 -versio sisältää mahdollisuuden Python -ohjelmointiin. Koulutuksessa tutustutaan Python -ohjelmointiin matematiikan opettajan ja uuden lukion opetussuunnitelman näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan lyhyesti myös muihin TI-Nspiressä oleviin ohjelmointivaihtoehtoihin ja niiden eroavaisuuksiin. Osallistujilta ei odoteta aiempaa ohjelmointikokemusta.

Koulutus järjestetään etänä.

Tallenne koulutuksesta löytyy täältä: https://youtu.be/g3IaHKbhUAw

TI-Nspire Widget 4.2 päivityksen uudet ominaisuudet

 • Lisätty vapaapiirto (Katso video https://youtu.be/-81dAHxzQws)
 • Mahdollistettu vapaapiirron suhteellinen muokkaaminen: siirtäminen, kääntäminen, peilaus, venytys
 • Lisätty janojen ja bezier-käyrien automaattinen tunnistus hiiren kuviosta. Mahdollisesti muita automaattisesti tunnistettavia kuvioita tulossa myöhemmin.
 • Lisätty janalle ja bezier-käyrälle mahdollisuus muokata alku-, loppu- ja keskipisteen merkkiä. Lisätty sama vapaapiirrolle keskipistettä lukuunottamatta
 • Asetettu pisteen, janan ja bezier-käyrän nimi liikuteltavaksi
 • Lisätty johdinsilmukka (esim. induktioilmiöön liittyvät piirrokset)
 • Lisätty aaltoon mahdollisuus muokata alkuvaihetta ja aallonpituutta (esim. ohuen kalvon interferenssi).
 • Parannettu seisovan aaltoliikkeen piirtotyökaluja uusilla väreillä ja tasaisemmalla sinikäyrällä
 • Asetettu taustaruudukko muistiin jääväksi ominaisuudeksi
 • Lisätty automaattinen ala- ja yläindeksi 0 tiettyjen merkkien jälkeen (Esim R₀, α₀)
 • Lisätty pisteelle ulkoasuvaihtoehdoksi rasti, mahdollistettu värin muokkaaminen.
 • Korjattu 3d-varjostuksen värisävyjä
 • Lisätty iPad -sovellukselle käytön mahdollistavat näytä näppäimistö, esc, enter ja tab painikkeet
 • Automatisoitu toimintojen rajaus maan ja mahdollisen Abitti-ympäristön erojen vuoksi (Taittuminen ja Kaksoisrako Suomessa merkitty * merkillä ja Abitissa estetty)
 • Rajattu osa toiminnoista pois, mikäli sovellusta käytetään numeerisessa ohjelmistoversiossa
 • Lisätty käännökset aiemman suomen ja ruotsin lisäksi seuraaville kielille: German, Danish, French, Portuguese ja Dutch
 • Lisätty maakohtaisia eroja objektien ulkoasuun

TI-Nspire & Python

Päivitys 5.2 sisältää mahdollisuuden Python ohjelmointiin. Pythonin perusteiden lisäksi voit hyödyntää Nspiressä piirrettyjen funktioiden, vakioiden tai kuvaajien lausekkeita. Näin voit hyödyntää symbolista laskentaa. Vastaavasti voit tallentaa Pythonilla vaikkapa listoja, joista voi piirtää kuvaajia Data&Tilastot -sovellukseen.

Esimerkkejä Pythonin käytöstä löydät sivulta nspire.fi/python.