Päivittäminen ja päivityshistoria

Miten päivitys tapahtuu?

Päivitys tapahtuu lataamalla uusin versio (opiskelijat nspire.fi/aloita) ja asentamalla ohjelma uudelleen. Lisenssikoodi säilyy normaalisti tietokoneen muistissa päivityksen yhteydessä, mutta lisenssikoodi on silti säilytettävä ongelmatilanteiden varalle koko voimassaoloajan.

Opettajat: Mikäli opettajan versiosta on käytössä edelleen 4-alkuinen versio,  päivitys 5- versioon tarkoittaa siirtymistä kokonaan uuteen Premium-ohjelmaan. Sähköpostin lisenssitilauksen yhteydessä ilmoittaneet opettajat ovat saaneet uuden CA-alkuisen lisenssikoodin sähköpostiin automaattisesti. Jatkossa sama lisenssi toimii CAS-versioon (sininen) ja ei-CAS -versioon (punainen). Mikäli numeeriselle versiolle ei ole käyttöä, kannattaa CAS-versio asettaa oletukseksi, jotta tiedostot avautuvat oletuksena halutussa versiossa.

Päivitys 5.4

 • Parannuksia testitilaan (Test mode) ja muita korjauksia

Päivitys 5.3

 • Uusi Testitila (Test mode) Windows® käyttäjille. Mahdollistaa ohjelmiston käytön esimerkiksi paperikokeissa ilman Abittia. Koetila valvoo opiskelijan poistumista pois ohjelmasta ja mahdollistaa myös toimintojen rajaamisen kokeen ajaksi. Esimerkiksi CAS-toiminnot voidaan koetilan avulla rajata pois käytöstä. Lue lisää nspire.fi/testitila.
 • Päivitys ohjelmointieditoriin ja Python valikoihin sisältäen uusia komentoja ohjaamaan TI-Innovator™ Hubia ja TI LaunchPad™ Board
 • Virheiden korjauksia ja turvallisuusparannuksia

Päivitys 5.2

Päivitys 5.1

 • Lisätty koordinaatiston täydellinen asteikko DataQuest -sovellukseen
 • Paljon parannettuja käännöksiä, erityisesti Data&Tilastot sovellukseen
 • Pikanäppäin CTRL SHIFT M näyttää sovelluskohtaisen valikon
 • TI-Basic -sovellukseen:
  • Pikanäppäin CTRL R koodin suorittamiseksi
  • Pikanäppäin CTRL T merkitsee koodirivin kommentiksi tai poistaa merkinnän

Päivitys 5.0

Sovellusten värit ja uudet valikkoikonit

Uusi versio on tunnistettavissa ulkoasumuutoksista. Jatkossa sovelluksen/sivun tyyppi on havaittavissa iPad -sovelluksesta tutuista sovellusten väreistä. Esimerkiksi Listat&Taulukot -sovelluksen väri on vihreä. Uudessa kämmenlaitteessa valikoiden ulkoasu on päivitetty täysin.

Koordinaatiston täydelliset merkinnät

Koordinaatiston määrityksistä on valittavissa käyttöön täydelliset koordinaatistomerkinnät. Mikäli väliksi asetetaan esimerkiksi π/2, koordinaatiston merkinnät ovat π/2, π, 3π/2…

Pisteen lisääminen pikanäppäimellä P

Pisteen lisääminen onnistuu jatkossa pikanäppäimellä P. Kuvaajat sovelluksessa voidaan valita lisätäänkö piste koordinaattien avulla vai hiirellä. Vaikka valittaisi "Piste", eikä "Piste koordinaattien avulla", painamalla näppäimistöltä (, onnistuu koordinaattien kirjoittaminen entiseen tapaan. Koordinaatteja voi muokata myös jälkikäteen kaksoisklikkauksella.

Dynaaminen piste

Pisteen koordinaatit voivat sisältää vaikkapa symbolista laskentaa tai paloittain määritellyn ehdon sisältävän lausekkeen. Mikäli lausekkeessa on määrittelemätön muuttuja, sille lisätään automaattisesti liukusäädin. Pisteen dynaamisuudesta seuraa esimerkiksi mahdollisuus määritellä monikulmio vastaavasti dynaamisesti. 

Parannettu geometriajäljitys

Geometriajäljityksessä säilytettävän historian määrää on lisätty tietokoneiden/kämmenlaitteiden suorituskyvyn kehittyessä. Tämä mahdollistaa selkeämmät havainnot muodostuvasta kuviosta.

Mahdollisuus asettaa koordinaatiston ruudukko oletukseksi

Ohjattu differentiaaliyhtälöiden ratkaisija

Ohjattu toiminto helpottaa oikean komennon kirjoittamista. 

Kuvaajan lausekkeen esitysmuoto

Mikäli kuvaaja on määritelty esimerkiksi liukusäätimen k avulla, on lauseke näkynyt aiemmin muodossa y=kx. Uudessa versiossa on mahdollisuus valita esitysmuoto siten, että liukusäätimen arvo näkyy sijoitettuna lausekkeeseen.

Vaiheittainen piirto

Vaiheittainen kuvaajan piirto toimii esimerkiksi opetustilanteessa havainnollistamaan kuvaajan piirtymistä, jolloin kuvaajan kulkua voi samalla analysoida. Asetuksista on valittavissa käytettävä askel. Jäljitys tapahtuu nuolilla, animoidusti tai syöttämällä täsmällisiä arvoja näppäimistöltä.

CAS-tilan esto

Asiakirjan asetuksissa ja kämmenlaitteen lukituksen asetuksissa on vaihtoehdot CAS-tila: Päällä/Tarkka aritmetiikka/Poissa päältä. Erilaisten vaihtoehtojen tarkoituksena on tarjota koejärjestäjille mahdollisuus sallia CAS-laskimet kokeissa, joissa kyseisiä ominaisuuksia ei kuitenkaan saa käyttää. Tarkka aritmetiikka tarkoittaa esimerkiksi tilannetta, näytetäänkö trigonometrisille funktioille tarkkoja arvoja.

Uusia ohjelmointimahdollisuuksia

TI-Basic ohjelmointikieleen on lisätty mahdollisuus kuvioiden ohjelmointiin. TI-Basic ohjelmointimahdollisuudet ovat kehittyneet viime vuosien aikana merkittävästi muutenkin TI-Innovator™ ja TI-Innovator™ Rover kehityksen myötä. Lisää tietoa: TI Codes