5.3 version uusi ominaisuus Testitila

Viimeisimmässä 5.3 päivityksessä ohjelmistoon on lisätty Windows -käyttäjille uusi Testitila -ominaisuus koetilanteita ja testejä varten. Testitilan avulla voidaan vaikeuttaa opiskelijan siirtymistä muihin ohjelmiin ja tiedostoihin testin aikana. Testitila soveltuu koetilanteisiin, jossa koe suoritetaan paperille, mutta tietokonetta käytetään apuvälineenä vaikkapa laskimen roolissa. Suomessa tämä voisi olla hyödyllinen esimerkiksi uusintakokeissa, joissa yksittäiselle opiskelijalle voidaan järjestää paperikoe ilman Abittia.

Testitila mahdollistaa myös ohjelmiston ominaisuuksien rajaamisen koetilanteessa testattavien taitojen mukaan. Merkittävimpänä rajauksena on CAS-toimintojen rajaus kokonaan pois käytöstä. Valitsemalla Tarkka aritmetiikka voidaan kuitenkin sallia neliöjuurien ja piitä sisältävien lausekkeiden sievennykset. Opettaja kertoo halutut rajaukset opiskelijoille testikoodin avulla. Testikoodin mukana välittyy myös tieto oletuskulmayksiköstä.

Opettajan ohjelma

Opettaja määrittää testikoodin haluttujen rajausten mukaisesti. Tämä tapahtuu menemällä kuvan mukaiseen kohtaan ja rastimalla halutut asetukset.

Kuva opettajan ohjelmistosta.

Testitilan koodi muodostuu valittujen rajoitusten mukaisesti 0000-0000 tarkoittaa rajoittamatonta tilaa, jossa kulmayksikkö on oletuksena aste.

Opiskelijan ohjelma

Oppilas siirtyy Testitilaan kuvan mukaisesta kohdasta syöttämällä opettajan määrittämän Testikoodin. Testikoodin mukaiset rajoitukset tulevat voimaan. Näytön yläreuna muuttuu vihreäksi. Vasemmasta reunasta voi tarkistaa, että opiskelija on syöttänyt annetun Testikoodin. Oikeassa reunassa näkyy lisäksi voimassa oleva CAS-tila. Mikäli opiskelija onnistuu kuitenkin siirtymään kokeen aikana muihin ohjelmiin, vihreä väri muuttuu punaiseksi. Info-kohdasta näkyy ohjelman ulkopuolinen aika.

Testitilaan siirrytään kuvan kohdasta opiskelijan ohjelmistossa.

Kuvan testikoodi sallii kaikki toiminnot ja oletuskulma on Aste.

Kuvan tilanteessa CAS-tilaksi on valittu Tarkka aritmetiikka. Se sallii juurilausekkeiden esityksen tarkassa muodossa. Jos CAS estetään kokonaan, kyseisistä lausekkeista saadaan vain likiarvot.

Punainen kertoo opiskelijan poistuneen Nspirestä kokeen aikana. Poistumisen keston voidaan tarkistaa raportista. Epäselvissä tapauksissa raportin voi tallentaa muistiin kokeen lopuksi.

Posted in Yleinen.