YO-kirjoitukset

Symbolinen TI-Nspire CX CAS -laskin on oiva apuväline matematiikan YO-kokeessa.

 

Laskimen käyttöön liittyviä ohjeita kootusti YTL:n sivulta:

Otteita hyvän vastauksen piirteistä S2015 (Linkki ohjeisiin – YTL)

Matematiikka

Laskin on kokeen apuväline, jonka rooli arvioidaan tehtäväkohtaisesti. Jos ratkaisussa on käytetty symbolista laskinta, sen on käytävä ilmi suorituksesta. Analysointia vaativien tehtävien ratkaisemisessa pelkkä laskimella saatu vastaus ei riitä ilman muita perusteluja. Sen sijaan laskimesta saatu tulos yleensä riittää rutiinitehtävissä ja laajempien tehtävien rutiiniosissa. Tällaisia ovat esimerkiksi lausekkeiden muokkaaminen, yhtälöiden ratkaiseminen sekä funktioiden derivointi ja integrointi.

Fysiikka

Matemaattista käsittelyä edellyttävissä tehtävissä suureyhtälöt ja kaavat on perusteltu tavalla, joka osoittaa kokelaan hahmottaneen tilanteen, esimerkiksi lähtien jostain fysiikan peruslaista tai ‐periaatteesta. Vastauksessa on esitetty tarvittavat laskut sekä muut riittävät perustelut ja lopputulos. Laskemista edellyttävissä osioissa suureyhtälö on ratkaistu kysytyn suureen suhteen, ja tähän suureyhtälöön on sijoitettu lukuarvot yksikköineen. Fysiikan kokeessa kaikki funktio‐, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Symbolisen laskimen avulla tehdyt ratkaisut hyväksytään, kunhan ratkaisusta käy ilmi, mihin tilanteeseen ja yhtälöihin ratkaisu symboleineen perustuu. Laskimen avulla voidaan ratkaista yhtälöitä ja tehdä pää‐ telmiä kuvaajista tehtävänannon edellyttämällä tavalla.

Kemia

Laskennallisissa tehtävissä suureyhtälöjä ja kaavoja käytetään tavalla, joka osoittaa kokelaan ymmärtäneen tehtävänannon oikein ja soveltaneen ratkaisussaan asianmukaista periaatetta tai lakia. Vastauksesta ilmenee yksiselitteisesti, miten lopputulokseen päädytään. Jos tehtävässä tarvitaan välituloksia, ne esitetään riittävällä tarkkuudella yksiköineen. Lopputulokset annetaan lähtöarvojen mukaisella tarkkuudella yksiköineen, ja johtopäätökset perustellaan.

Kemian kokeessa kaikki funktio‐, graafiset ja symboliset laskimet ovat sallittuja. Symbolisen laskimen avulla tehdyt ratkaisut hyväksytään, kunhan ratkaisusta käy ilmi, mihin tilanteeseen ja yhtälöihin ratkaisu symboleineen perustuu. Laskinta voi käyttää myös yhtälön ratkaisemiseen tai kuvaajasta selvitettävien arvojen määrittämiseen.

———————————–

YTL:n tarkennus laskinohjeeseen(1.12.2015): Lataa

___________________

Muista päivittää laskimesi

TI-Nspire -laskimen käyttöjärjestelmä kannattaa päivittää uusimpaan versioon. Katso ohje!

TI-Nspire CX CAS -laskimen resetointi

TI-Nspire -laskimen muisti voidaan tyhjentää tai lukita koetillannetta varten. Lukituksen, eli Press-to-Test toiminnon käyttö estää pääsyn laskimen muistissa oleviin tiedostoihin kokeen aikana. Lataa tästä Press-to-Test -ohje.

Lukitus vaiko tyhjennys YO-kirjoituksiin? Molemmat ovat YTL:n puolesta ok ja valinta onkin makuasia. Molemmat ovat nopeita toimenpiteitä.

Resetoinnin(muistin tyhjennyksen) vaiheet:

perusnäyttö[1]

Valitse perusnäytöltä vaihtoehto 2: Omat asiakirjat

poistakaikki[1]

ja sitten Menu -valikosta C: Poista kaikki

JA tämän jälkeen suosittelemme painamaan laskimen takana olevasta Reset -painikkeesta, jotta myös laskimen leikepöytä tyhjenisi.

Muistin tyhjennyksen jälkeen laskin palautuu tehdasasetuksiin ja esim. kulman yksikkö on radiaani.

 

Sähköinen YO-koe

yleiskuva

lähikuva_kokelaasta2TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmisto on mukana sähköisen yo-kokeen koejärjestelmässä.