Fy1: Fysiikka luonnontieteenä

Fysiikan pakollisen kurssin aihealueista TI-Nspire -teknologiaa voidaan hyödyntää:

EasyTempCAS

  • Kuvaajien laadinnassa ja tulkinnassa
  • Kinematiikan mittauksissa CBR2 -ultraäänianturin avulla
  • Yksikkömuunnoksien tekemisessä
  • Luonnotieteenvakioiden käyttäminen laskennassa
  • Suureyhtälöiden ratkaisussa