TI-Nspire tutuksi

Tutustu Nspiren käyttöön ohjatun kierroksen avulla

nspire.fi/opi

TI-Nspire Widgets

Piirrä voimakuviot, virtapiirit, merkkikaaviot ja kemian rakennekaavat helposti

nspire.fi/widget

Koulutusta syksylle?

Koulutuksia opettajille! Haluatko koulutusta paikkakunnallesi?

nspire.fi/koulutukset

Ohjevideoita

Maahantuojan YouTube kavavalta löytyy ohjevideoita ja webinaaritallenteita

YouTube

Uusi lukiolainen?

Miten asennan? Miten alkuun?

nspire.fi/aloita

TI-Nspire Widget 4.4 päivityksen uudet ominaisuudet

Uusi merkki/kulkukaavio.

Nyt merkkien, lukuvälien ja päätepisteiden valinta onnistuu klikkailemalla erillisten objektien sijaan. Aiemmat pikanäppäimet +, -, W, S toimivat edelleen solun ollessa valittuna. Nollakohdat saa liitettyä suoraan leikepöydältä listana. Mikäli nollakohdan lauseke pidempi, se esitetään likiarvona automaattisesti.

TI-Nspire Widget 4.3 päivityksen uudet ominaisuudet

Uusi taulukkorakenne, joka käytössä seuraavissa tilanteissa:

 • Tavallinen taulukko MA/FY/KE (Teksti > Taulukko)
 • Jakokulma, jossa eksponenttivalitsimet MA (Luvut ja laskutoimitukset > Jakokulma)
 • Totuusarvotaulukko, jossa konnektiivipainikkeet MA (Logiikka > Totuusarvotaulukko)

Taulukossa voi lisätä rivejä pienistä + merkeistä tai liikkumalla nuolilla alas tai oikealle. Totuusarvotaulukossa halutut arvot korostetaan valitulla taustavärillä.

Reaktiotaulukko KE

Reaktiotaulukko on suunniteltu erityisesti tasapainoreaktioita varten. Oletuksena reaktionuolena on tasapainoreaktionuoli. Reaktionuolta klikkaamalla nuolen tyyppi muuttuu. Taulukon ensimmäisen rivin solut ovat “kemiaruutuja”, jossa alaindeksit tulevat automaattisesti ja eksponentit ^merkin jälkeen. Valitun solun tekstiä voi kopioida CTRL C ja liitää vaikkapa jakonäytön Muistiinpanot-sovellukseen. Muistiinpanot-sovelluksessa tehtävää voi siten jatkaa.

Uusia asioita ja välineitä (KE)

  • Statiivi+koura
  • Erilaisia pipettejä: muovipipetti, tippapipetti, täyspipetti, mittapipetti
  • Mittapullo
  • Byretti
  • Magneettisekoitin
  • Vaaka
  • Ruisku

Astiat ja työvälineet lisätään valikosta. Valitun värejä ja viivojen paksuutta voi muokata.

Työkalu Lewis ja Kekulé  –rakenteiden piirtämiseen (KE)

Työkalut toimivat samalla tyylillä kuin tavallinen rakennekaavojen piirto. Mikäli piirrettyyn kohtaan ei merkitä kirjainta näppäimistöltä, se jää kuvaamaan vapaata elektroniparia. Elektronien määrää voi säätää klikkaamalla. Valitsimet menevät piiloon kun Lewis/Kekulè työkalu vaihdetaan muuhun työvälineeseen. Valitsimet tulevat uudelleen näkyviin kun työväline valitaan päälle.

 

Uusia muotoja matematiikkaan

 • Säännöllinen monikulmio
 • Lieriö pohjana säännöllinen monikulmio
 • Suorakulmainen särmiö
 • Kartio pohjana suorakulmio
 • Kartio pohjana säännöllinen monikulmio

Uudet muodot voi lisätä valikoista. Kuvioita voi täydentää viivoilla hiiren oikean klikkauksin tai alarivin kynillä vapaapiirto ja Smartdraw. Mittoja voi merkitä pikanäppäimen (.) kaariviivoilla.

Voimien kääntäminen (FY)
Tabulaattorin painaminen voimien yhteydessä kääntää voimaa vuorotellen 180° ja 90°. Mikäli toiminto koetaan hyväksi, vastaavaa voidaan ottaa käyttöön myös muissa objekteissa.

Uusien toimintojen lisäyksen seurauksena kaikkien MA/FY/KE Widgetien valikoissa on pieniä muutoksia. Päivitys sisältää samalla pieniä korjauksia useissa eri kohdissa.

Video muutoksista

5.3 version uusi ominaisuus Testitila

Viimeisimmässä 5.3 päivityksessä ohjelmistoon on lisätty Windows -käyttäjille uusi Testitila -ominaisuus koetilanteita ja testejä varten. Testitilan avulla voidaan vaikeuttaa opiskelijan siirtymistä muihin ohjelmiin ja tiedostoihin testin aikana. Testitila soveltuu koetilanteisiin, jossa koe suoritetaan paperille, mutta tietokonetta käytetään apuvälineenä vaikkapa laskimen roolissa. Suomessa tämä voisi olla hyödyllinen esimerkiksi uusintakokeissa, joissa yksittäiselle opiskelijalle voidaan järjestää paperikoe ilman Abittia.

Testitila mahdollistaa myös ohjelmiston ominaisuuksien rajaamisen koetilanteessa testattavien taitojen mukaan. Merkittävimpänä rajauksena on CAS-toimintojen rajaus kokonaan pois käytöstä. Valitsemalla Tarkka aritmetiikka voidaan kuitenkin sallia neliöjuurien ja piitä sisältävien lausekkeiden sievennykset. Opettaja kertoo halutut rajaukset opiskelijoille testikoodin avulla. Testikoodin mukana välittyy myös tieto oletuskulmayksiköstä.

Opettajan ohjelma

Opettaja määrittää testikoodin haluttujen rajausten mukaisesti. Tämä tapahtuu menemällä kuvan mukaiseen kohtaan ja rastimalla halutut asetukset.

Kuva opettajan ohjelmistosta.

Testitilan koodi muodostuu valittujen rajoitusten mukaisesti 0000-0000 tarkoittaa rajoittamatonta tilaa, jossa kulmayksikkö on oletuksena aste.

Opiskelijan ohjelma

Oppilas siirtyy Testitilaan kuvan mukaisesta kohdasta syöttämällä opettajan määrittämän Testikoodin. Testikoodin mukaiset rajoitukset tulevat voimaan. Näytön yläreuna muuttuu vihreäksi. Vasemmasta reunasta voi tarkistaa, että opiskelija on syöttänyt annetun Testikoodin. Oikeassa reunassa näkyy lisäksi voimassa oleva CAS-tila. Mikäli opiskelija onnistuu kuitenkin siirtymään kokeen aikana muihin ohjelmiin, vihreä väri muuttuu punaiseksi. Info-kohdasta näkyy ohjelman ulkopuolinen aika.

Testitilaan siirrytään kuvan kohdasta opiskelijan ohjelmistossa.

Kuvan testikoodi sallii kaikki toiminnot ja oletuskulma on Aste.

Kuvan tilanteessa CAS-tilaksi on valittu Tarkka aritmetiikka. Se sallii juurilausekkeiden esityksen tarkassa muodossa. Jos CAS estetään kokonaan, kyseisistä lausekkeista saadaan vain likiarvot.

Punainen kertoo opiskelijan poistuneen Nspirestä kokeen aikana. Poistumisen keston voidaan tarkistaa raportista. Epäselvissä tapauksissa raportin voi tallentaa muistiin kokeen lopuksi.