Mittausdatan analysointi TI-Nspirellä

Mittausdataa voidaan analysoida Nspiressä Data&Tilastot tai Vernier DataQuest™ -sovelluksen avulla. Data&Tilastot on helppo vaihtoehto pakollisille kursseille ja matematiikan tarpeisiin (esimerkki). Fysiikassa ja kemiassa tarvittavat toiminnot, kuten käyrän sovitus rajatulle alueelle, interpolointi tai useiden kuvaajien vertailu keskenään, vaativat kuitenkin DataQuest -sovelluksen käyttöä. DataQuest -sovellus löytyy TI-Nspire -kämmenlaitteista ja tietokoneohjelmistoista. Tällä hetkellä DataQuest puuttuu kuitenkin iPad-versiosta. Mittausdata voidaan tuottaa suoraan mittaamalla Vernier -antureilla, syöttämällä manuaalisesti näppäimistöä hyödyntäen tai kopioimalla valmiista taulukosta.

Mittausdatan siirtäminen DataQuest -sovellukseen ja kuvaajan piirtäminen

YO-kokeissa mittausdata on toimitettu valmiiksi DataQuest-sovelluksessa, joten videon tapainen toiminta koetilanteessa ei ole ollut tarpeellinen.

Näytettävän kuvaajan valinta ja toisen kuvaajan näyttäminen samaan aikaan

Akseleiden zoomaus ja kuvaajan arvojen lukeminen (Interpolointi)

Kuvaajan hetkellisen kasvunopeuden tutkiminen tangentti -työkalulla

Käyränsovitus kuvaajan valitulle alueelle

Fysikaalisen pinta-alan määrittäminen

Esimerkkitilanteita

Ekvivalenttikohdan määritys titrauskäyrästä (YO S19 t.10)

Muita vinkkejä

Miten saan poistettua epäonnistuneen mittaustuloksen kuvaajasta?

Osa mittausdatasta voidaan yliviivata. Tämä onnistuu joko taulukkonäkymässä tai kuvaajanäkymässä valitsemalla alue ja hiiren oikean valikosta ”Yliviivattu data”

N_aytt_okuva 2017-12-13 kello 22.50.50

Miten voin merkitä kuvaajaan jonkin tärkeän kohdan, esimerkiksi ekvivalenttipisteen?

Voit lisätä kuvaajalle datamerkin hiirellä valittuun kohtaan tai x-koordinaatin avulla. Samalla kyseisen pisteen koordinaatit tulevat näkyviin.

N_aytt_okuva 2017-12-13 kello 22.35.33

Miten voin laskea uuden sarakkeen mittaustulosten perusteella?

Lisää taulukkovälilehdelle ”Uusi lasketttu sarake”. Kirjoita lauseke aiempia sarakenimiä käyttäen. Merkinnät *, / , ^2, sqrt toimivat peruslaskuissa.

Voit myös laskea numerisen derivaatan komennolla derivative(y-suure,x-suure, aste, menetelmä), missä menetelmä voi olla luku 1 tai 2 (valinta joissain tapauksissa vaikuttaa tuloksiin) ja aste voi olla luku 1 (ensimmäinen derivaatta) tai 2 (toinen derivaatta)

N_aytt_okuva 2017-12-13 kello 23.02.10

Miten voin tutkia samanaikaisesti toista vertailevaa mittausta?

Voit lisätä uuden datasarjan. Mikäli osa sarakkeista on samoja, voit kopioida kyseisten sarakkeiden tiedot. Kuvaajaan saat uudet datasarjat näkyviin klikkaamalla akselia ja valitsemalla kohdan ”Lisää”

N_aytt_okuva 2017-12-13 kello 23.07.48

Kuvaajan ulkoasu: Datapisteiden yhdistäminen, pisteiden merkitseminen

Kuvaajan ulkoasua voi muokata kohdasta Valinnat ->Pisteiden merkitseminen. Lisäksi datapisteiden värin ja muodon voi valita klikkaamalla taulukkonäkymässä sarakeotsikkoa.