Python

Yleisiä ohjeita

Hyvä tietää

Voit keskeyttää päättymättömän silmukan tai pitkän laskutoimituksen seuraavasti:
Windows®: Paina F12 painiketta
Mac®: Paina F5 painiketta
Huomaa, että tietokoneesta riippuen F-painikkeet saattavat vaatia Fn painikkeen painamista samalla.

Ohjevideo – TI-Nspire & Python – perusteet (sisältää äänen)

Tekstin tulostaminen (Katso video)

Käyttäjää voi pyytää kirjoittamaan syötteen input -komennolla. Vastaus käsitellään oletuksena tekstinä, vaikka syöte olisi luku. Tulostaminen tapahtuu print -komennolla. Vastaavasti onnistuu vaikkapa kertolaskun suorittaminen. Komento print(2*5) tulostaa 10.

Laskutoimituksia ja matematiikkakirjasto

Ehtolause (Katso video)

Tutkitaan, onko muuttujana oleva luku positiivinen tai nolla. Muussa tapauksessa tulostetaan teksti ”Luku on negatiivinen”.

Toistolause (Katso video)

Kuvassa erilaisia toistorakenteita.

  1. Ensimmäisessä i käy läpi kaikki kokonaisluvut nollan ja annetun luvun 4 välillä. Toisto päättyy lukuu. 4, eikä sitä enää suoriteta.
  2. Toisessa vaihtoehdossa i käy läpi kokonaisluvut annettujen lukujen 1 ja välissä.  Toisto päättyy lukuun 4, eikä sitä enää suoriteta.
  3. Kolmannessa i käy läpi kokonaisluvut annettujen lukujen 1 ja välissä siten, että askel on 2.  Toisto päättyy, kun i≥4, eikä sitä enää suoriteta.
  4. Neljännessä vaihtoehdossa i käy läpi listatut luvut. Listan ei tarvitse koostua luvuista.
  5. While lause toistuu niin pitkään kun sille annettu ehto i<4 on voimassa.

Funktioiden määrittely (Katso video)

Funktiot ovat ohjelmoinnissa matematiikan funktioita laajempi käsite. Ne voivat suorittaa komentoja tai antaa paluuarvon return-komennolla matemaattisten funktioiden tapaan. Pythonissa funktiot määritellään def -komennolla. Funktioiden suorittaminen on mahdollista myös Python Shellissä.

Matemaattisten funktioiden laskeminen (Katso video)

Matemaattisten funktioiden määrittely on mahdollista Pythonin oman Math-kirjaston avulla. Vaativampia lausekkeita voi olla helpompi määritellä TI-Nspiren funktioina.

Matematiikan esimerkkejä

Lukujono ja lukujonon summa (Katso video)

Huomaa, että range(1, 11) tarkoittaa lukuja 1, 2, 3, 4, …, 10. Silmukka pysähtyy ylärajaan 11, jota ei enää suoriteta. Tämä voi tuntua oudolta muihin kieliin verrattuna.

Alkuluvut (Katso video)

Suurin yhteinen tekijä (Katso video)

Kertoma

Tapa 1:

Tapa 2:

Newtonin menetelmä

Hyödynnetään Newtonin iteroinnissa Muistiinpanot -sovelluksessa määriteltyä funktiota ja derivaattaa.

Puolitusmenetelmä (Katso video)

Puolisuunnikasmenetelmä

Fibonaccin lukujono ja kuvaaja

Kirjasto ti_system kirjasto sisältää myös mahdollisuuden tallentaa tietoja Nspire-muuttujiksi. Tällöin Pythonilla lasketuista listoista voi vaikkapa piirtää kuvaajan Nspiressä. Esimerkissä laskettu Fibonaccin lukujonon jäseniä ja lisätty niitä listaan append-komennolla. Lopuksi listat on tallennettu Nspiren listoiksi store_list komennolla. Tämän jälkeen listat voi klikata Data&Tilastot sovelluksen akseleille.

Aiheesta muualla