Viikon 20/2015 TI-Nspire -opetusvinkki

Datankäsittely:

Luonnontieteissä mittausten tekeminen ja tulosten analysointi on keskeistä tiedonhankintaprosessissa. Tämän vuoksi Vernier Software & Technology on kehittänyt TI-Nspire –teknologiaan oman DataQuest–sovelluksen, jossa

 • opiskelijan on helppo laatia kuvaajia mittaustuloksistaan tai valmiista datasta
 • suureiden arvot voidaan syöttää sarakkeisiin yksiköineen
 • uusia sarakkeita voidaan laskea olemassa olevista sarakkeista
 • samaan kuvaajaan voidaan valita monta mittaussarjaa
 • haluttuun osaan kuvaajan pisteistä voidaan sovittaa regressiokäyrä
 • myös origosta lähtevä suora voidaan sovittaa dataan
 • epäonnistuneen mittauspisteen voi hylätä
 • regressioyhtälöä voidaan käyttää jatkoanalysoinnissa
 • interpolointi ja ekstrapolointi on mahdollista
 • numeerinen integraali, eli fysikaalinen pinta-ala voidaan määrittää
 • mittauspisteistä voidaan laskea myös niiden derivaatta uuteen sarakkeeseen

Asiakirjat, joiden avulla voidaan harjoitella datankäsittelyn perusteita:

Tyhjä asiakirja ohjeineen: nspire.fi/data/DataQuest_ohje.tns

Dataa sisältävä asiakirja: nspire.fi/data/DataQuest_ohje_ja_data.tns

Laajempi datankäsittelyoohje: 

Datankäsittelyohje.pdf

DataQuest_ohje1DataQuest_ohje2

DataQuest_ohje3

Posted in Yleinen.